nieuws

SBR: van ontwikkelen naar begeleiden

bouwbreed Premium

Oorspronkelijk was de Stichting Bouwresearch een researchinstituut, dat in opdracht voor de collectieve bouw studies verrichtte. Op basis daarvan ontstonden aanbevelingen en richtlijnen, die deels in het Bouwbesluit en in de organisatiecultuur en werkstructuur van bouwbedrijven zijn verankerd. Nu SBR veel meer een kennisinstituut is geworden wil het zich ontwikkelen tot een kennisimplementerend instituut. Die […]

Oorspronkelijk was de Stichting Bouwresearch een researchinstituut, dat in opdracht voor de collectieve bouw studies verrichtte. Op basis daarvan ontstonden aanbevelingen en richtlijnen, die deels in het Bouwbesluit en in de organisatiecultuur en werkstructuur van bouwbedrijven zijn verankerd.

Nu SBR veel meer een kennisinstituut is geworden wil het zich ontwikkelen tot een kennisimplementerend instituut. Die marktgerichte ambitie staat in het onlangs gepresenteerde jaarboek 2006. “De kennis van SBR – in de vorm van publicaties, internet, bijeenkomsten, congressen en dergelijke – is wijdverbreid”, aldus algemeen directeur Jack de Leeuw, maar de toepassing van al die informatie in de bouw laat nog te wensen over. Het SBR-materiaal toont te weinig ezelsoren; er is bij de bouwsector behoefte aan een aanvullende manier van ondersteuning. Kennis-implementatie betekent het ontwikkelen en inzetten van producten en diensten die bedrijven in de bouw helpen om zich die kennis eigen te maken. “Bedrijven onderkennen het belang van informatie, maar slagen er onvoldoende in om innovaties in hun eigen bedrijfsvoering in te passen. Dat staat haaks op de doelstelling van SBR. Want informatie wordt pas kennis, als mensen in de sector er iets mee gaan doen”, aldus het jaarboek. Minder inzichtelijk is nog hoe SBR invulling wil geven aan kennisimplementatie voor de bouw, maar wellicht zijn die te halen uit projecten zoals BouwBeter, een verdieping van het procesprotocol voor consumentgericht bouwen en een project over flexibele bouwsystemen, een project over marketing – in samenwerking met de Regieraad Bouw – en VISI, een standaardisering van digitale informatieoverdracht tussen projectpartners in de bouwketen.

Ook de aangekondigde projecten op het gebied van bouwregelgeving en normering ademen al de sfeer van een sterkere marktbetrokkenheid. Nu het Bouwbesluit en het Gebruiksbesluit zullen worden vereenvoudigd liggen de SBR-prioriteiten niet meer op het ontwikkelen van nieuwe, gedetailleerde richtlijnen, maar meer op het gebied van begeleiding in de vorm van cursussen en voorbeelden – zoals voor brandveiligheid.

Jaarboek 2006

Stichting Bouwresearch (2006), SBR, Rotterdam, 40 blz.

Reageer op dit artikel