nieuws

Ruimere werktijden werknemer door nieuwe Arbeidstijdenwet

bouwbreed Premium

den haag – Een werknemer moet volgens het kabinet straks diensten kunnen draaien van twaalf uur lang. Dat is nu nog maximaal tien uur.

Het gemiddelde aantal uren dat een werknemer per week mag werken, wordt ook ruimer in de nieuwe Arbeidstijdenwet. Daarmee heeft het kabinet vrijdag, op advies van minister De Geus (Sociale Zaken), ingestemd. Ook de aparte regels voor overwerk verdwijnen uit de wet en moeten werkgevers en werknemers voortaan met elkaar afspraken maken over pauzes.

Door de nieuwe wet wordt het aantal regels over maximum werktijden met tweederde teruggedrongen tot vier normen. Zo schrijft de nieuwe wet een maximum werktijd voor van 12 uur per dienst en van 60 uur per week. Nu nog mag er maximaal per dienst, wanneer er geen overwerk wordt verricht, 10 uur worden gewerkt. Verder mag een werknemer – in een periode van 4 weken – onder de nieuwe wet maximaal 55 uur per week werken of per 16 weken 48 uur. Momenteel is dat nog 45 uur per 13 weken.

“Door deze versoepelingen krijgen werkgevers en werknemers meer ruimte de arbeidstijd per dag en per week nader zelf nader in te vullen”, zo schrijft minister De Geus. “Ook biedt de nieuwe wet werkgevers en werknemers de vrijheid zelf afspraken te maken over de praktische details van pauzes, zoals aantal en tijdstippen.”

Door de nieuwe wet komt er ook meer ruimte bij nachtarbeid. Volgens het ministerie gaat dat niet ten koste van de bescherming voor werknemers: een nachtdienst mag namelijk niet langer zijn dan 10 uur.

Nachtdiensten

Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de werkweek over een periode van 16 weken – gemiddeld – niet meer dan 40 uur werken. Ook het aantal nachtdiensten blijft beperkt. In totaal mogen er per 16 weken maximaal 36 diensten worden gedraaid. Na het werken �s nachts gelden ook langere rusttijden.

Het wetsvoorstel is onderdeel van het regeringsbeleid om het aantal regels terug te brengen. Het kabinet denkt dat door terugdringing en versoepeling van het aantal regels de internationale concurrentiepositie van Nederland versterkt.

Reageer op dit artikel