nieuws

Rijkswaterstaat: Mkb moet meer samenwerken

bouwbreed

utrecht – Middelgrote en kleine ondernemingen (mkb) die willen meedingen naar opdrachten van Rijkswaterstaat moeten dat gezamenlijk doen. Dat zegt H. van Steeg van Rijkswaterstaat Bouwdienst.

Rijkswaterstaat komt mkb�ers die mee willen dingen naar de contracten van de dienst, tegemoet door geen aanvullende eisen te stellen. Daarnaast liggen de omzet- en ervaringseisen zo laag mogelijk. “In de praktijk moet blijken of dit voldoende is om de markt er toe te brengen zich te organiseren”, licht Van Steeg de koers van Rijkswaterstaat toe. De veranderingen in het aanbestedingsbeleid van Rijkswaterstaat zijn onderdeel van een groter project dat onder de naam Kosmos (Kunstwerken Onderhoudsimpuls Samen met de Markt Onder Systeemgerichte contractbeheersing) bij het ministerie wordt uitgevoerd. Doel van het speciale aanbestedingsprogramma is om tien onderhoudscontracten voor viaducten, bruggen en andere kunstwerken van elk zo�n 30 tot 40 miljoen euro op innovatieve wijze en in overleg met de markt aan te besteden. De eerste twee van de totale serie worden op het moment vergeven.

Van Steeg denkt dat mkb-bedrijven een goede kans op een opdracht maken als zij verschillende disciplines met elkaar kunnen combineren. “De opdrachten vragen om partijen die meerdere disciplines in huis hebben en in staat zijn om het management te voeren over complexe projecten. Bijvoorbeeld een ingenieursbureau, een wegenbouwer en een betonspecialist die aan de eisen voldoen kunnen dus heel goed samen meedingen. De tijd dat we het mkb een kans gaven om zelfstandig in te schrijven is voorbij.”

Bij de aanbesteding van de contracten, die in overleg met de bouwbranche tot stand zijn gekomen, wordt gebruikgemaakt van twee modellen. Het belangrijkste verschil tussen de procedures is de verantwoordelijkheid van de eerste inspectie. Bij de ene werkwijze, die wordt toegepast bij de eerste twee aan te besteden contracten, voert Rijkswaterstaat de nulmeting nog zelf uit. Bij de andere aanpak is de aannemer hier zelf voor verantwoordelijk.

“Door de opdrachtnemer zelf de inspectie uit te laten voeren voorkomen we dubbel werk”, legt Van Steeg uit. Zo wordt niet alleen op de kosten bespaard, maar blijft ook de overlast voor het verkeer beperkt. Bouwbedrijven kunnen hun eigen mensen mee laten lopen met de inspectie zodat zij precies weten waar de grootste problemen zitten en welke zwakke plekken van het kunstwerk tijdens de werkzaamheden voor verrassingen kunnen zorgen.

Aparte regeling

Voor gebreken die niet tijdens de inspectie ontdekt worden, is in de contracten een aparte regeling gemaakt. “Moet bij een brug het wegdek vervangen worden, dan kan er onder het asfalt bijvoorbeeld betonrot zitten. Zulke risico�s kunnen moeilijk van te voren worden ingeschat en moeten we in overleg oplossen”, legt Van Steeg de aanpak uit.

Risicobeheersing is door de contractvormen een belangrijk onderwerp geworden. Al was het maar omdat niet altijd duidelijk kan worden vastgesteld wie voor de hogere kosten van eventuele problemen op moet draaien. Om discussies hierover zoveel mogelijke te beperken wil Rijkswaterstaat een Technical Inspection Service (TIS) invoeren.

De TIS wordt uitgevoerd door een onafhankelijk ingenieursbureau en vindt tijdens de werkzaamheden plaats. Van Steeg: “Zo kunnen we steeds over de schouder van de opdrachtnemer meekijken en houden we zicht op de risico�s die gemoeid zijn met het project.” De inspecteur kijkt niet alleen naar het werk van de aannemer. Ook de werkwijze van Rijkswaterstaat wordt onder de loep gelegd.

Zijn de contracten eenmaal aanbesteed, dan leunt Rijkswaterstaat niet achterover. Bij de eerste ronde van twee aanbestedingen die vorig jaar vlak voor de kerst van 2005 zijn uitgeschreven, wordt goed gekeken wat de gevolgen zijn van alle veranderingen. Van Steeg: “Werken dingen niet goed, dan wordt onderzocht of we het bij de volgende aanbestedingen anders kunnen doen.”

Reageer op dit artikel