nieuws

Putten mag bouwers van buiten niet weren

bouwbreed

putten – De gemeente Putten heeft fouten gemaakt in de aanloop naar de bouw van de nieuwe woonwijk Bijsteren. De gemeente had in de onderhandelingen voor de ontwikkeling van Bijsteren niet mogen stellen dat 75 procent moet worden gebouwd door lokale ondernemers. Dat zegt C. Otte van het Adviescentrum Aanbestedingen (ACA b&u). “Zon afspraak is in strijd met alle regels.”

Volgens Otte maakt het niet uit of het om een Europese aanbesteding gaat of om een aanbesteding via een prijsvraag. “Het feit dat andere bedrijven worden uitgesloten om mee te dingen naar de bouwopdracht op lokale overwegingen, is in strijd met de regels. De gemeente mag dit gewoon niet op deze manier doen.”

Projectsecretaris L. Meints van de gemeente Putten reageert verbaasd op de mening van Otte. “Wij hebben dit natuurlijk onderzocht, en verschillende bureaus, waaronder DHV, hebben ons een positief advies gegeven.” Volgens de gemeente was de toezegging om lokale bouwers in te schakelen een voorstel van projectontwikkelaar Bemog zelf. Meints legt de kritiek naast zich neer.

Vage formulering

De uiteindelijke keuze voor een ontwikkelaar had flink wat voeten in de aarde. De gemeente schreef in 2003 een prijsvraag uit voor de ontwikkeling van de wijk Bijsteren met 900 woningen. De strijd tussen de laatste twee deelnemers, Bemog en een samenwerkingsverband van zes Puttense bouwers (Gezamelijke Puttense Bouwondernemingen GPB), werd gewonnen door Bemog. Het principebesluit van het college van burgemeester en wethouders vermeldde dat aan de uitspraak “het aandachtspunt werd verbonden” dat “Bemog garandeert dat 75 procent van de werkzaamheden wordt gerealiseerd door Puttense bedrijven”. Volgens wethouder Fabriek (bouwen) was het een welbewuste keuze om de formulering vaag te houden en niet te praten over voorwaarden of eisen. “Wij zijn heel voorzichtig geweest.”

Sterke druk

De wethouder zegt dat het oorspronkelijke plan van Bemog geen bepaling had over lokale werkgelegenheid, maar dat die garantie wel in een nieuw plan kwam te staan na sterke druk uit de gemeenteraad. In het najaar van 2003 ontstond er in de gemeenteraad van Putten een felle discussie over het project. De raad was gevoelig voor de druk van de lokale bouwers om Puttense werknemers in te zetten. Fabriek: “Uiteindelijk heeft raadslid Wien van den Brink van Gemeentebelangen de lokale bouwers en Bemog om de tafel gekregen en dat heeft geresulteerd in de oprichting van een vennootschap onder firma tussen de beide partijen. Toen is ook afgesproken om het werk aan lokale bouwers te gunnen.”

Gemeenteraadslid A. den Herder (PvdA) vindt de hele gang van zaken “niet fraai”. “Gaandeweg zijn de voorwaarden gewoon veranderd. De verenigde lokale bouwers zijn een sterke lobby gestart bij een aantal partijen in de raad om henzelf aan het werk te krijgen. De raad heeft Bemog feitelijk voor het blok gezet. De voorwaarden hadden van tevoren duidelijk moeten zijn. En als het stellen van eisen over de woonplaats van de bouwondernemers niet mag, had dat ook geen rol mogen spelen. Maar ja, het conflict is in der minne geschikt, dus er is ook geen gedupeerde partij die een procedure kan aanspannen.”

Reageer op dit artikel