nieuws

ProRail dringt storingen aan spoorinfra nog verder terug

bouwbreed

utrecht – Het percentage storingen aan de spoorinfra is vorig jaar met 7 procent afgenomen. Dat meldt ProRail.

In 2003 kreeg ProRail nog 8200 storingen voor de kiezen. Sindsdien zette de daling in tot nog 6800 incidenten vorig jaar.

De storingen op het Nederlandse spoorwegnet hebben vele gezichten. Van de incidenten heeft 42 procent een externe oorzaak, zoals het slechte weer, vandalisme en aanrijdingen. Hoewel het aandeel van de grote, complexe storingen steeg, slaagde ProRail de gemiddelde reparatietijd te laten afnemen.

Volgens ProRail is zowel bij het eigen bedrijf als bij de spooraannemers de aandacht voor verhoogde betrouwbaarheid toegenomen. In de vorm van slechte weken waren afgelopen jaar duidelijk minder negatieve uitschieters te zien. Dankzij de verbeterde werkwijzen verwacht de spoorbeheerder het aantal storingen dit jaar verder terug te dringen tot onder de 6500.

Met het ministerie van Verkeer en Waterstaat was afgesproken dat het aantal storingen vorig jaar 4 procent moest dalen tot hooguit 7100. Dat de doelstelling royaal werd gehaald ligt zowel aan de extra aandacht van toezichthouders als aan het plaatsen van betere hekken en het intensiveren van de voorlichting aan omwonenden en scholieren.

De verkeersleiding stuurde vorig jaar 832 keer een trein een verkeerde rijbaan op. Het aantal missers is op de 25 miljoen genomen beslissingen betrekkelijk gering. ProRail plaatst de kanttekening dat foutief ingestelde rijwegen nooit kunnen leiden tot ongevallen door de voorgeprogrammeerde ingrepen van geautomatiseerde systemen.

De technische storingen namen vorig jaar met 19 procent af tot 2536. Het slechte weer en de uitloop van werkzaamheden dempten het succes ten dele. Van het aantal uren hinder nemen de technische storingen het leeuwendeel voor hun rekening: 6022 in 2005. De technische overlast nam met 30 procent af ten opzichte van het voorgaande jaar.

Reageer op dit artikel