nieuws

Ontwikkelaars presenteren plannen Den Helder

bouwbreed Premium

den helder – Bemog Projectontwikkeling uit Almere, Hopman Interheem uit Gouda en OS&O-groep uit Huisduinen zijn voorlopig in de race om het voormalige OS&O-kazerneterrein aan de rand van Huisduinen bij Den Helder te ontwikkelen.

De selectie door het college heeft bij de andere aanbieders, vooral bedrijven uit de kop van Noord-Holland, irritatie gewekt.

De plaatselijke ontwikkelaars hebben grote kritiek geuit op de ondoorzichtige selectie van de plannen. Zo is het hen niet duidelijk op grond waarvan de keuze is gemaakt, omdat ook zij aan de randvoorwaarden hebben voldaan. Een van hen is aannemer Dozy uit Den Helder. Hij zegt enkele tienduizenden euro�s uit te hebben gegeven om twee architecten in amper drie weken tijd een plan te laten maken dat aansluit bij de wensen van de gemeente.

Intussen bemoeit ook de politiek zich met de selectie. D66 en de VVD willen meer tijd om de andere plannen te kunnen onderzoeken omdat volgens hen een totaaloverzicht ontbreekt. Volgens wethouder E. Vermeer zijn de overige zeven plannen “pas na zeer zorgvuldige afweging” afgevallen.

Het ruim 5 hectare grote OS&O-terrein is een verwilderde plek met pompeuze gebouwen die de status van een rijksmonument hebben. Hoe het terrein nu precies wordt ingevuld, is nog verre van zeker. Maar vast staat wel dat wie op deze bijzondere woonplek wil neerstrijken diep in de beurs moet tasten. Ook is zeker dat op het stuk grond ten minste veertig tot vijftig woningen en appartementen (hoog- en laagbouw) nodig zijn om tot een sluitende exploitatie te komen.

Bemog combineert wonen met medische en gezondheidsfuncties zoals een thermenbadhuis, fitness- en ontspanningsmogelijkheden en een (privé-)kliniek. Daarbij wordt ook gedacht aan een �gezondheidsboulevard�, in samenwerking met het lokale Gemini Ziekenhuis.

Hopman Interheem lanceert het concept Wonen en Meer. Het is een luxe woongemeenschap voor welgestelde ouderen die zelf de zorg organiseren. De derde partij, de OS&O groep, wil vooral atelierwoningen in combinatie met culturele en museale voorzieningen creëren.

Een van de monumenten op het te ontwikkelen terrein betreft het Casino. Dit is een van de weinige overgebleven gebouwen buiten Duitsland van toenmalig Rijksbouwmeester Albert Speer. Eigenaar Petter van het Beatrixhotel in Huisduinen en participant in de OS&O-groep denkt een nieuwe markt aan te boren als in het markante bouwsel een kuuroord wordt ondergebracht. Hopman Interheem ziet voor het gebouw een medische functie weggelegd.

Ook de ideeën voor de Loods, het voormalige artilleriegebouw, variëren. Waar Hopman Interheem vooral inzet op zorg en daarvoor een bescheiden aanbouw heeft ingetekend, geeft de OS&O-groep de voorkeur aan verbouw tot atelierwoningen en expositieruimten. Bemog laat zich nog niet uit over de toekomst. Een woonbestemming geniet voorkeur, al dan niet na bouwkundige aanpassingen.

Reageer op dit artikel