nieuws

Nouwen: Kilometerheffing is verkiezingsbestendig

bouwbreed Premium

groenekan – De kilometerheffing heeft grote kans van slagen. Paul Nouwen, de man die zestien handtekeningen kreeg onder het breedgedragen concept voor beprijzing, is optimistisch over de overlevingskansen van de heffing onder een volgend kabinet met een andere signatuur. Niet de verkiezingen, maar de automobilist vormt ditmaal het risico.

Het is Nouwen duidelijk dat de PvdA hoge ogen zal gooien bij de landelijke verkiezingen in 2007; het zou hem niet verrassen als Wouter Bos het tot premier schopt. Dat ziet hij echter niet als een grote bedreiging voor de kilometerheffing: “Ook de PvdA is groot voorstander van beprijzen en heeft alle moties rond de Nota mobiliteit in de Tweede Kamer gesteund. Juist daardoor is Zalm (financiën) door de knieën gegaan en vloeien de inkomsten van de heffing straks niet naar de algemene middelen. Dit keer is een heffing niet afhankelijk van de uitkomst van verkiezingen. De wens om het fileprobleem terug te dringen leeft bij iedereen. Ik ben niet bang dat het dossier na de verkiezingen in een la verdwijnt.” De tolpoorten van Netelenbos en de rode contouren van Pronk was dat lot wel beschoren.

Nouwen hamert op een heffing die varieert naar tijd, plaats en milieu. Voorwaarde is dat de automobilist niet meer gaat betalen dan de huidige 6 miljard per jaar, maar op een andere manier. Met de invoering van een landelijke heffing vervalt de wegenbelasting en een groot deel van de BPM. Wie minder dan 18.000 kilometer per jaar rijdt, is in de toekomst zelfs goedkoper uit.

Wie veel rijdt, zal meer gaan betalen. Het bedrijfsleven profiteert echter toch omdat de opbrengsten van de kilometerbeprijzing direct naar het verbeteren van de infrastructuur worden gesluisd. “Het systeem lijkt misschien duurder voor ondernemers, maar ze krijgen er ook meer mobiliteit voor terug”, stelt Nouwen.

Het liefst zou hij zien dat zakelijke argumenten de doorslag geven bij het opheffen van fileknelpunten. Zijn standpunt gaat veel verder dan de huidige praktijk waarbij de politiek – met de bijbehorende spelletjes – bepaalt wie geld krijgt. Het aparte infra-fonds waarin de opbrengsten van de heffing zullen vloeien, beschouwt Nouwen als een belangrijke stap in de goede richting.

Zijn zorg is dat bijna niemand beseft wat er gaat veranderen met de invoering van een heffing. De publieke opinie is machtig en mag zich vooral niet tegen een heffing keren.

“Het echte probleem is dat de gemiddelde automobilist niet eens weet dat het kabinet heeft besloten tot een kilometerheffing in 2012. Daar moet nu heel hard aan worden gewerkt, want anders is het publiek straks het grote pijnpunt.”

�Iedereen heeft wens fileprobleem op te lossen�

Reageer op dit artikel