nieuws

Monoloog versus anti-epc drieluik

bouwbreed

Bij innovaties blijkt steeds weer dat er twee typen mensen op deze aardbol rondlopen: degenen die de innovatie zien als een spannende uitdaging en er iets moois van willen maken én de mensen die hun hakken in het zand zetten en zich tegen al die vernieuwing verzetten. Wie een nieuw huis met een moderne energievoorziening […]

Bij innovaties blijkt steeds weer dat er twee typen mensen op deze aardbol rondlopen: degenen die de innovatie zien als een spannende uitdaging en er iets moois van willen maken én de mensen die hun hakken in het zand zetten en zich tegen al die vernieuwing verzetten. Wie een nieuw huis met een moderne energievoorziening laat bouwen, ervaart dat ook. Sommige stukadoors en metselaars beweren dat zoiets toch nooit goed kan zijn voor een mens, anderen vinden het nodig en interessant en zijn bereid zich erin te verdiepen.

NVB-directeuren Nico Rietdijk en Frits Nuss laten zich in hun artikelendrieluik in Cobouw (2, 3 en 9 februari 2006, nummers 23, 24 en 28) van hun reactionaire kant zien in hun verzet tegen de verlaging van de energieprestatiecoëfficiënt (epc). De epc-verlaging leidt toch echt – mits goed ten uitvoer gebracht – tot energiebesparing, een hogere kwaliteit van het huis en een beter comfort. Overduidelijk hebben de heren de laatste tijd geen bewoner van zo�n modern huis meer gesproken, want ze praten mijns inziens alleen de rapportjes na die door de bouwsector zijn geproduceerd in de strijd tegen de epc-verlaging. Een achterhoedegevecht trouwens, want de epc van 0,8 staat al in het bouwbesluit. Rietdijk en Nuss plegen nu obstructie, door via de Cobouw-opiniepagina�s hun achterban de indruk te geven dat er nog iets aan te doen valt.

Het eerste artikel �Gedragsveranderingen consument effectiever dan verlagen epc�, gepubliceerd op donderdag 2 februari, staat bol van misvattingen en misleidingen. De warmtepomp staat toch écht niet meer in de kinderschoenen, vraag dat maar aan de ketelfabrikanten. Ook ventilatiesystemen met warmteterugwinning zijn al jarenlang op de markt. Voor verbetering zijn ze zeker vatbaar, maar het is toch misleidend om te zeggen dat ze ongezond, onbetrouwbaar en veel te duur zijn.

De getallen waarmee de NVB-directeuren schermen, zijn bovendien uit de lucht gegrepen. Vijftienduizend euro? Daar heb je bijna een compleet systeem voor in een vrijstaande woning, inclusief wand- en vloerverwarming en gebalanceerde ventilatie. Voor een rijtjeshuis ben je toch een stuk goedkoper uit, in orde van 1000 euro.

Wie pleit voor een gedragsverandering bij de consument, in plaats van een regulering van de nieuwbouw, wíl er kennelijk niets van begrijpen. Gedragsverandering is namelijk een ontzettend lastig onderwerp. Ik geef toe, het zou mooi zijn als we zoiets voor elkaar kregen, maar wat mij betreft beginnen we met iets kleins, bijvoorbeeld: “Maak uw eigen ventilatiesysteem regelmatig schoon”. Een mooie taak voor de NVB om deze boodschap �op een plezierige, creatieve wijze� bij oplevering aan de aanstaande bewoners mee te geven.

Het tweede artikel �Overheid heeft niets met milieu� van afgelopen vrijdag 3 februari doet het ergste vrezen voor het slotakkoord �Onderzoek gevolgen epc-verlaging� op dinsdag 7 februari jongstleden. Via een kromme redenering komen de heren tot de conclusie dat de overheid het heeft gedaan. Ik ben het met hen roerend eens dat ook de bestaande bouw een (forse) bijdrage moet leveren aan energiebesparing, maar dat pleit de nieuwbouw uiteraard niet vrij van de plicht energie te besparen. De barrières zijn daar inderdaad minder hoog en de voorbeeldfunctie van (zeer) energiezuinige nieuwbouw is zeer belangrijk.

Blijft de vraag waarom Rietdijk en Nuss zo heftig van leer trekken. Zijn ze soms bang dat de eigen achterban de innovatie niet aankan en in gebreke blijft? De bouw van energiezuinige huizen vraagt inderdaad wat extra�s van de aannemer. Maar in de vier jaar dat de discussie over verdere epc-verlaging loopt had de NVB gemakkelijk het gehele ledenbestand kunnen bijspijkeren, in plaats van de hakken in het zand te blijven plaatsen. Of speelt hier – ouderwets -gewoon de factor �geld�?

De stichtingskosten stijgen inderdaad, maar dan vooral door grondkosten en een heel klein beetje extra door milieuregels. Aan de grondprijs is kennelijk niet zo veel te morrelen. Om toch zo veel mogelijk woningen te kunnen verkopen kun je twee dingen doen: of de eigen winstmarges reduceren, of de milieuregels proberen te bestrijden.

De voorkeur van de NVB is naar mijn mening duidelijk. Dus nog maar even kort op een rijtje: de emissies van broeikasgassen door energiegebruik moet de komende decennia drastisch terug en daarvoor zullen we alles uit de kast moeten halen: betere nieuwbouw, maatregelen in de bestaande bouw, gedragsverandering, nieuwe energiebronnen, schonere transportkilometers, enzovoort. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid.

Ik ga overigens zelf een energiezuinig huis kopen en volsta niet met een epc van 0,8. Ik zie ook dat er projectontwikkelaars, aannemers en installateurs zijn die zoiets graag willen uitvoeren. Welke kant kiest de NVB? Gaan de projectontwikkelaars en bouwers de uitdaging aan en gaan ze er iets moois van maken? Of blijft de NVB de komende jaren deze houding aannemen?

Reageer op dit artikel