nieuws

Meer starterswoningen op platteland

bouwbreed

den haag – De PvdA wil dat er meer woningen worden gebouwd voor starters en jonge gezinnen. De PvdA pleitte daar zaterdag voor tijdens de presentatie van het boekje Mensenwerk in het landelijk gebied.

Volgens de partij mag het landelijk gebied niet op slot en is er meer sociale woningbouw nodig. Het platteland is daarvoor ideaal, zo vinden de sociaal-democraten. De PvdA vindt wel dat er selectief moet worden gebouwd; dus het bouwen binnen de dorpskern verdient de voorkeur boven randbebouwing en bebouwing in het buitengebied. Ook wil de partij dat mensen die een sociale, economische of historische binding hebben met het gebied voorrang krijgen op de woningmarkt. Hoeveel woningen erbij moeten, kan de partij niet zeggen. Dat moeten de gemeenten en provincies zelf regelen, zo zegt Tweede Kamerlid H.E. Waalkens. “Maar we denken zeker aan een substantieel aantal.” Wat de PvdA betreft kan de overheid bij een verandering van het bestemmingsplan – bijvoorbeeld van agrarische bestemming naar woonbestemming – de grond tegen de oorspronkelijke waarde aankopen. 

Reageer op dit artikel