nieuws

Legionellaregels installaties onvoldoende nageleefd Brandslang

bouwbreed Premium

utrecht – Goede installaties beperken de kans op legionellabesmetting. Publicaties van het kennisinstituut ISSO geven al sinds 1982 aan hoe zon goede installatie wordt opgebouwd, vertelde installatie-docent ing. J. van den Brink van de Hogeschool Rotterdam op de installatievakbeurs VSK in de Utrechtse Jaarbeurs. Dat legionellabesmettingen nog steeds voorkomen wekt bij hem het vermoeden dat die publicaties niet altijd even goed worden gelezen.

Er is inmiddels voldoende wet- en regelgeving om een uitbraak van legionellabesmetting voor te blijven, vindt Van den Brink. Het Waterleidingsbesluit en het Bouwbesluit regelen waaraan alle waterleidinginstallaties moeten voldoen. De uitvoering ligt vast in NEN 1006 en is verder uitgewerkt in de ISSO-publicaties 30 voor woningen en 55 voor woon- en gebruiksgebouwen. ISSO gaat in publicatie 55.1 nader in op de bestrijding van de legionellabacterie in gevoelige omstandigheden door middel van een risico-analyse en een beheersplan terwijl publicatie 55.2 de zogeheten zorgplicht uitlegt aan bijvoorbeeld eigenaren van collectieve leidingwaterinstallaties die niet onder de strenge regels vallen die 55.1 beschrijft.

Organisaties kunnen de beheerkosten van drinkwaterinstallaties beperken door de installatie te splitsen in een deel dat onder de strenge regels valt en een deel dat onder de zorgplicht ressorteert. Van den Brink adviseert daar onder meer een keerklep voor. Het is vooral de koudwaterleiding die veel zorg vergt. Wie eenmaal weet dat de legionellabacterie niet groeit in water van minder dan 20 graden Celsius en maar moeilijk tot ontwikkeling komt in water tot 25 graden Celsius en doodgaat als de temperatuur boven de 50 graden Celsius komt kan bij die kennis makkelijk maatregelen bedenken.

Bijvoorbeeld door leidingen voor koud en warm tap/cv-water als het even kan niet bij elkaar in één schacht onder te brengen. Isolatie rond de warme leiding houdt het water in de andere leiding onvoldoende koud, al helpt het wel energie sparen. Van den Brink staafde zijn beweringen met meetgegevens van een hotelkamer waar de warme leidingen waren geïsoleerd met 10 millimeter Armaflex, naar zijn mening een goed isolatiemateriaal. De temperatuur in de schacht beliep evenwel 27,3 graden. Isolatie met 25 millimeter dik Armaflex bracht de temperatuur op 26,7 graden.

Warmwaterleidingen vergen ook aandacht. De aanvoertemperatuur moet meer dan 65 graden zijn en de retourtemperatuur meer dan 60 graden; ook in de laatste strang van een installatie. In de praktijk lukt dat niet altijd, weet Van den Brink. Bijvoorbeeld de doorvoeren van een installatie of de montagebeugels zijn zelden geïsoleerd waardoor de temperatuur tot ver onder het minimaal voorgeschreven kan dalen. Van alle denkbare oplossingen blijkt een betere isolatie de beste. Met als aangename bijkomstigheid dat een besparing van 1 watt het gasverbruik met een kubieke meter gas per jaar vermindert.

Inregeling houdt de temperatuur in de warme leidingen eveneens op peil. Van den Brink adviseert om dat thermostatisch te doen omdat handmatig inregelen veel tijd en moeite kost en volgens hem nooit accuraat is. De benodigde ventielen kosten zo�n 20 tot 25 euro meer dan de conventionele maar bieden meer resultaat en gemak.

Van den Brink waarschuwde nooit meer dan één thermostatisch ventiel in een circuit op te nemen. Wanneer de instellingen maar een fractie van elkaar verschillen kan het ene ventiel open blijven staan als de andere al dicht staat. Daarmee raakt de installatie in onbalans. De ontwerper draagt bij aan het temperatuurbehoud door leidingen met een ruime diameter voor te schrijven.

Als in brandslanghaspels water achterblijft raakt dat binnen de kortste keren zwaar vervuild, weet �installatiedocent� ing.

J. van den Brink van de Hogeschool Rotterdam. Het synthetische rubber van de slang blijkt een prima voedingsbodem voor micro-organismen. Wet en regels schrijven voor dat brandslanghaspels na gebruik moeten worden afgetapt. Van den Brink zegt daar nog niet in geslaagd te zijn en zegt niemand te kennen die het wel lukte om brandslanghaspels af te tappen.

Reageer op dit artikel