nieuws

Instroom Polen vereist andere cao

bouwbreed

rotterdam – Als bij openstelling van de grenzen veel werknemers uit Midden-Europa komen, zal dat consequenties hebben voor de bouw-cao. Het arbeidsvoorwaardenpakket zal soberder worden, blijkt uit onderzoek van Ecorys.

De bouw-cao is te genereus en moet worden bijgesteld om de concurrentie met andere landen aan te kunnen. Dit is zeker het geval als arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen genoegen nemen met arbeidsvoorwaarden die meer bescheiden van aard zijn, schrijft Ecorys in het rapport.

Het onderzoeks- en adviesbureau heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken bekeken wat de effecten zijn van het openstellen van de grenzen voor werknemers uit de voormalige Oostbloklanden. Die gevolgen blijven nog redelijk beperkt, maar er zijn sectoren waar de concurrentie op de arbeidsmarkt fors zal toenemen.

In eerste instantie, zo denkt Ecorys, zal het voor de bouw allemaal wel meevallen. In ons land is de bouw-cao nog steeds de enige die ook geldt voor buitenlandse werknemers in Nederland. Die worden echter wel vaak lager ingeschaald, zodat op termijn druk op de arbeidsvoorwaarden mag worden verwacht.

Tijdens de laatste cao-onderhandelingen hebben de onderhandelaars van de bouwwerkgevers hier ook al op gewezen. Daarbij gaat het nog niet eens zozeer om het primaire inkomen, maar vooral om verlichting van de zwaar opgetuigde kerstboom aan secundaire arbeidsvoorwaarden en bedrijfstakeigen regelingen.

De bouw zelf, weten de Ecorys-onderzoekers, is voorstander van het laten vallen van de belemmeringen voor Polen en andere Midden-Europeanen om in Nederland te komen werken. Een reden hiervoor is dat in bepaalde sectoren nu al onvoldoende Nederlandse arbeidskrachten zijn te vinden, bijvoorbeeld bij rietdekkers.

Sinds de toetreding van Polen en andere landen uit Midden-Europa is daarnaast het aantal illegaal tewerkgestelde werknemers sterk gestegen. Voor 1 mei 2004 betrapte de Arbeidsinspectie 110 illegalen in de bouw, tot 1 oktober 2005 is dat aantal al toegenomen tot 660.

Voor de bouw speelt daarnaast het probleem van de zelfstandigen zonder personeel, voornamelijk uit Polen. Een heel ruwe schatting is dat het om een paar duizend man gaat die vooral in het kleine burgerwerk emplooi vinden.

Via overigens legale constructies werken deze zzp�ers echter ook op bouwplaatsen, waarbij zij in feite in loondienst zijn. De Arbeidsinspectie heeft op bouwplaatsen soms wel eens tien tot twintig zzp�ers uit hetzelfde dorp aangetroffen. De bewijslast dat het hier om illegale constructies gaat, is echter zeer lastig. Daarbij speelt voor bouwwerkgevers de ingewikkeldheid van de regelgeving een rol. Ook dat is reden om te wensen dat de beperkingen worden opgeheven.

Reageer op dit artikel