nieuws

Instortingsgevaar Amsterdamse parkeergarage Nieuw stadshart

bouwbreed

Het Bos en Lommerplein in het gelijknamige stadsdeel in Amsterdam is gisterochtend op last van de brandweer in allerijl ontruimd vanwege instortingsgevaar. Aanleiding was het ontstaan van een grote scheur in het dak van de parkeergarage onder het plein, mogelijk veroorzaakt door een vrachtwagen vol bier.

Rond 9 uur ontstond paniek op het plein, toen er een flinke scheur verscheen in het dak van de parkeergarage onder het marktplein. Uit voorzorg ontruimde de brandweer de woningen rond en boven het plein en sloot alle winkels en horecagelegenheden. Ook alle marktkooplui moesten hun kramen verlaten. De brandweer ter plaatse achtte de kans op instorting aanvankelijk 80 procent. Dat percentage werd �s middags losgelaten toen uit een eerste onderzoek bleek dat met een gescheurde dakplaat alleen de horizontale constructie van de garage was beschadigd. De betonnen kolommen van de draagconstructie hadden na eerste inspectie geen schade opgelopen.Volgens J. Nan, voorlichter van de Amsterdamse brandweer, vond direct na de ontruiming intensief overleg plaats tussen de betrokken hulpdiensten om in de loop van de dag uitsluitsel geven over de te nemen stappen.

Het probleem was om de Bavaria-vrachtwagen weg te slepen van een dak dat mogelijk op instorten stond. Het stutten van het dak was een optie maar dat zou ook gevaar op kunnen leveren, zolang de vrachtwagen nog niet weg was. Maar omdat de kolommen nog in tact waren, besloot de brandweer het dak later op de dag met stutten en stempels te consolideren.

Na een voorlichtingsbijeenkomst en een persconferentie konden bewoners in de loop van de middag weer terug naar hun woningen. De winkels werden ook al snel weer vrijgegeven. Het marktplein, met alle marktkramen nog onaangeroerd, bleef afgesloten. Vandaag volgt uitsluitsel of bewoners en winkelend publiek het plein weer mogen betreden.

Uitgebreid onderzoek naar de oorzaak van het gescheurde dak volgt. Bouw- en woningtoezicht zal ook onderzoeken of het heiwerk en het slaan van damwanden op een tegenovergelegen bouwterrein aanleiding zijn geweest voor de scheur in de parkeergarage.

Stadsdeel Bos en Lommer kreeg in 2004 een nieuw stadshart. Kern van de ingreep was de samenvoeging van twee stadsdelen in het centrum van de wijk Bos en Lommer die door de ringweg A10 werd gesplitst. Met het overbruggen van de ringweg was de eenheid totstandgekomen. Verder kreeg het vernieuwde hart een nieuw marktplein door het bestaande winkelcentrum grondig te renoveren. Het ontwerp voor het gehele project was van Vera Yanovstchinsky die het plein verlevendigde met nieuwe winkels en bovengelegen woningen naast sociaal-culturele voorzieningen, zoals een bibliotheek en een buurtcentrum. Een parkeergarage onder het plein gaf het stadsdeelbestuur de mogelijkheid de vrijgekomen ruimte bovengronds voor woningen te gebruiken. Aannemersbedrijf Hillen & Roosen verzorgde de renovatiewerkzaamheden, ontwikkelaar was AM Vastgoed.

Reageer op dit artikel