nieuws

Innoveren slaat aan in de bouw

bouwbreed Premium

amersfoort – De bouw stoomt op naar de groep koplopers als het gaat om innovatie. Dit blijkt uit de innovatiemonitor van Twynstra The Bridge. Het is de enige sector waar het bevorderen van innovatie stijgt op de lijst strategische prioriteiten.

“Dat innovaties hoger op de agenda bij bouwbedrijven staan, blijkt alleen al uit het feit dat we vorig jaar nog moeite hadden om mensen te vinden binnen de bedrijven die zich met innovatie bezighouden. Voor dit onderzoek bleken bij een aantal bedrijven verantwoordelijken voor innovatie veel gemakkelijker te vinden. De bouw is duidelijk een slag aan het maken”, vertelt A. SwamiPersaud van Twynstra The Bridge.

Uit de monitor blijkt dat ten opzichte van vorig jaar de noodzaak en prioriteit van innovatie licht is gedaald. Binnen bedrijven wordt meer aandacht gegeven aan het uitnutten van bestaande business en het snijden in kosten. De bouw is de enige uitzondering daarop.

Volgens Twynstra kan een verklaring zijn dat de bouw sinds de bouwfraudeaffaire behoorlijk door de mangel is gehaald. De noodzaak om te innoveren wordt dan ook onder meer vanuit de Regieraad Bouw telkens benadrukt. Bovendien blijkt dat bedrijven klantgerichter zijn geworden. Daarbij horen dan ook begrippen als marketing en onderscheid van concurrenten. Dat vereist op zich al innovaties.

Geen wonder dan ook dat ruim twee op de drie bouwbedrijven het bevorderen van innovaties noemt als topprioriteit. Op plaats 2 en 3 staan kostenreductie en het verhogen van klanttevredenheid (beide 46,4 procent). In het vorige onderzoek was kostenreductie nog de belangrijkste prioriteit, gevolgd door innovatie. Voor dik 85 procent van de ondervraagde bouwbedrijven is innovatie in de organisatiestrategie minstens zo belangrijk als het managen en verbeteren van de bestaande business.

Onderscheidend

Als belangrijkste reden om te innoveren noemt 44 procent het streven naar onderscheidend vermogen. Bijna 28 procent ziet innovatie als middel om de gewenste omzetgroei te realiseren. Eén op de zes geeft aan dat de klant om innovaties vraagt.

Bij bijna 41 procent van de bouwbedrijven gaat het om innovaties van producten en diensten. Bij een even groot percentage gaat het juist om procesinnovaties.

In 64 procent van de gevallen accepteren de klanten de innovaties uit de bouw. Doen zij dat niet, dan geeft eenderde van de bedrijven aan dat dit komt doordat de productieprocessen van de klant niet flexibel genoeg zijn om de innovatie op te nemen.

Meer dan de helft vindt in dit verband dat de prioriteit bij opdrachtgevers voor hun innovaties laag ligt. Bij bijna eenderde ligt die prioriteit wel hoog.

Twynstra vindt dat de bouw zich daardoor niet moet laten ontmoedigen. “De eerste slag is de moeilijkste. Je ziet vaak dat als de eerste pionier er is, anderen volgen.”

Zijn collega W. van der Pol heeft nog een advies. “Bedrijven doen er goed aan te zoeken naar voordelen voor de klant van de klant, het zogenoemde ketendenken. Als ze die voordelen duidelijk kunnen maken, wordt het een stuk makkelijker.”

Reageer op dit artikel