nieuws

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming verplichtingen bij huur

bouwbreed

Als een medehuurder zijn handtekening onder een huurovereenkomst heeft geplaatst, leidt dat tot zijn medeverantwoordelijkheid, niet alleen voor de huuropbrengsten, maar ook als het gehuurde bijvoorbeeld in vlammen opgaat. Dit gaat zelfs op als de medehuurder met het gehuurde totaal geen bemoeienissen heeft. In deze tijd van veel leegstand is er sprake van een ruime […]

Als een medehuurder zijn handtekening onder een huurovereenkomst heeft geplaatst, leidt dat tot zijn medeverantwoordelijkheid, niet alleen voor de huuropbrengsten,

maar ook als het gehuurde bijvoorbeeld in vlammen opgaat. Dit gaat zelfs op als

de medehuurder met het gehuurde totaal geen bemoeienissen heeft.

In deze tijd van veel leegstand is er sprake van een ruime keuze in kantoor- dan wel bedrijfsruimte. Dus als u toch al van plan was uit te breiden ziet u nu uw kans om goedkoop een locatie te huren. U zult dan ongetwijfeld de interessante scherpe huuraanbiedingen vergelijken. Omdat u, gelet op de economische situatie, niet voor een lange tijd alleen aan een nieuw huurcontract verbonden wenst te zijn, denkt u na over andere mogelijkheden dit risico te delen. Zo kunt u bijvoorbeeld besluiten om tezamen met een kennis een huurovereenkomst voor een locatie te tekenen. U ondertekent deze overeenkomst hoofdelijk, dat wil zeggen dat beide huurders hoofdelijk en dus voor het geheel aansprakelijk zijn voor de deugdelijke nakoming van álle verplichtingen die er voor de huurders uit de huurovereenkomst voortvloeien. U maakt evenwel nog niet zelf gebruik van de bedrijfsruimte en u weet dat uw relatie, de medeondertekenaar van de huurovereenkomst, iets in het gehuurde heeft gevestigd wat er op ieder gewenst moment weer uit kan. Dat komt u wel goed uit, zo heeft u de ruimte – naar u denkt op afroep beschikbaar – zonder dat u er meteen het volle pond voor betaalt.

De tijd verstrijkt en u bent eigenlijk al vergeten dat u voor die huurovereenkomst heeft mee getekend, laat staan dat u zich realiseert dat u voor de huur van die ruimte medeverantwoordelijk bent. Dan komt het bericht dat de bedrijfsruimte is afgebrand. Dit daar uw relatie, mede ondertekenaar van de huurovereenkomst, niet kundig met de elektrische bedradingen en de in dit pand aangebrachte voorzieningen is omgegaan. U wordt als medehuurder aangesproken door de overige huurders die schade hebben als gevolg van de brand in het pand. Uiteraard meldt ook de verhuurder zich bij u ter verhaal van zijn omvangrijke schade. Ook de gemeente doet nader onderzoek naar wat zich precies in het pand heeft afgespeeld. Daar komt nog bij dat uw medehuurder geen enkel verhaal biedt en dat uw bedrijf door iedereen wordt aangesproken.

U wast uw handen in onschuld en stelt dat u de huurovereenkomst wel geheel bent nagekomen, doch dat uw medehuurder de schade heeft veroorzaakt. Dit zal echter allemaal niet baten. Als medehuurder bent u immers hoofdelijk aansprakelijk voor de deugdelijke nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Niet is vereist voor deze hoofdelijke aansprakelijkheid dat u wetenschap had van de activiteiten van uw medehuurder. U heeft, door met deze huurder de huurovereenkomst te sluiten, een groot risico genomen.

In een vergelijkbaar geval in 2005 oordeelde de Hoge Raad dat beide huurders voor het geheel van de schade aansprakelijk zijn. Uiteraard kunt u – na daartoe aangesproken te zijn – de schade proberen te verhalen op uw medeondertekenaar. Of dat zal lukken valt, zeker in dit scenario, te betwijfelen. Het is dus van groot belang dat u de controle houdt over wat zich afspeelt in het gehuurde, waarvan u medehuurder bent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels