nieuws

Herzie opvatting technische samenstelling gebouwen

bouwbreed Premium

delft – Niet slopen, maar gebouwen zo bouwen dat ze demontabel zijn en transformeerbaar. Bouwkundige ir. Elma Durmisevic doet hiervoor voorstellen in haar proefschrift. Durmisevic promoveerde gisteren aan de TU Delft.

Van een onzer verslaggevers

De sloop van gebouwen belast de omgeving en het milieu zeer sterk. Demontage en transformatie van gebouwen kunnen dit voorkomen of uitstellen, stelt Durmisevic. 

De huidige opvattingen over prestatie en technische samenstelling van gebouwen en bouwproducten moeten volgens de promovenda worden herzien: demontage moet mogelijk worden op alle bouwniveaus, zowel qua ruimte als wat betreft materiaal.

Dat houdt in dat elk huis in feite een handleiding krijgt waarin staat vermeld hoe bepaalde elementen, zoals een badkamer, een muur of het balkon, zijn los te koppelen en te vervangen door een ander type.

Ook al begint het transformeren van gebouwen een trend te worden, de huidige bouwpraktijk staat dit concept nog in de weg, vindt zij. De visie van Durmisevic (DfD, Design for Disassembly) doorbreekt het conventionele denken over gebruik en prestatie in de bouw.

Het proefschrift voorziet ook in een kennismodel voor de beoordeling van de Transformatie Capaciteit (TC) van een gebouw, het verschaft inzicht in de relatie tussen de TC en de milieueffectiviteit van gebouwen en het geeft richtlijnen voor het ontwerpen van veranderbare systemen en gebouwen.

De initiële bouwkosten van transformeerbare constructies liggen volgens Durmisevic gemiddeld 10 procent hoger dan bij traditionele gebouwen, maar de totale kosten tijdens de levenscyclus zijn lager.

Reageer op dit artikel