nieuws

Havens Waddengebied beperkt in ontwikkeling

bouwbreed

den haag – De havens aan de Waddenzee worden te veel beperkt in hun ontwikkeling. Het Waddengebied wordt daarmee te veel op slot gezet.

Dat is strekking van veel kritische reacties die het ministerie van VROM heeft binnengekregen tijdens de inspraakronde op de ontwerp-planologische kernbeslissing (pkb) Waddenzee.

In de pkb legt het kabinet vast wat de komende tien jaar ruimtelijk wel en niet wenselijk is in de Waddenzee. Het kabinet stelt de Waddenzee als natuurgebied centraal en kiest nadrukkelijk voor het behoud van het open landschap.

In of direct grenzend aan de Waddenzee mogen geen nieuwe havens of bedrijventerreinen komen; bestaande havens of bedrijventerreinen mogen alleen nog maar landinwaarts worden uitgebreid.

In totaal heeft VROM zo�n tweehonderd reacties van bewoners, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden binnengekregen. Volgens het departement wordt de hoofddoelstelling, duurzame bescherming van het Waddengebied, in de reacties ondersteund.

Kritiek is er wel op de diverse beperkingen die in het gebied gaan gelden. “Het gevoel leeft dat het Waddengebied te veel op slot wordt gezet”, aldus het ministerie. Het gaat daarbij niet alleen om de beperkingen voor de havens, maar ook om de recreatie die aan banden wordt gelegd. Zo is er veel kritiek op het verbod op waterskiën.

Het kabinet gaat nu op basis van de inspraak bekijken of het plan aangepast moet worden. Nog voor de zomer zal de visie van het kabinet naar de Tweede Kamer gaan.

Reageer op dit artikel