nieuws

Grootste corporaties maken bouwbelofte waar

bouwbreed

De drie grootste corporaties van elke provincie steken de komende vier jaar gezamenlijk 23 miljard euro in renovatie, nieuwbouw en onderhoud. De 36 van de in totaal 492 sociale huisvesters tekenen daarmee voor 92 procent van de besteding die brancheorganisatie Aedes voor de periode tot en met 2010 heeft aangekondigd.

Aedes liet onlangs in ‘Antwoord aan de samenleving’ weten dat corporaties de komende vier jaar 25 miljard euro zullen investeren. Uit onderzoek van Cobouw blijkt dat de drie grootste corporaties van iedere provincie op 2 miljard euro na, voor zo’n bedrag aan bouwplannen in de boeken hebben staan.
De bevraagde sociale huisvesters geven het meeste geld uit aan nieuwbouw. Voor de periode 2006-2010 hebben de corporaties 16,8 miljard euro uitgetrokken voor de bouw van nieuwe woningen. Gemiddeld hebben de corporaties 470 miljoen euro voor de kostenpost op de begroting staan.
In vergelijking met de periode 2005-2009 is het nieuwbouwbudget van de provinciale topdrie met eenvijfde gestegen. In die vijfjaarsperiode begroten de bij het Cobouw-onderzoek betrokken corporaties hun nieuwbouwbudget op 14 miljard euro.
Het zwaartepunt van het investeringsprogramma ligt in de Randstad. De topdrie wordt aangevoerd door Noord-Holland dat de komende vier jaar voor een investeringsbudget tekent van ruim 4 miljard euro. Zuid-Holland is met 3,3 miljard euro goed voor de tweede plaats. Noord-Brabant tekent met 1,5 miljard euro voor een opvallende derde plek.
De budgetten voor onderhoud en renovatie voor de komende vijf jaar liggen lager dan een jaar geleden. Voor de periode 2005-2009 rekenden de corporaties nog met een onderhoudsbudget van ruim 4 miljard euro. Dit jaar valt de onderhoudsbegroting met 3,9 miljard euro 7 procent lager uit.

Renovatie

Hetzelfde geldt voor de post renovatie. De drie grootste corporaties rekenden vorig jaar nog met een vijfjaarsbudget van 2,2 miljard euro. Dit jaar ligt het bestedingsvolume van de 36 ondervraagde corporaties voor renovatie 4 procent lager op 2,1 miljard euro.
Net als bij nieuwbouw, ligt het zwaartepunt van de onderhouds- en renovatiemarkt in Noord- en Zuid-Holland en Brabant. In Noord-Holland wordt de komende vier jaar aan onderhoud het meeste geld besteed. De ondervraagde corporaties daar hebben er 800 miljoen euro voor ingeboekt. In Zuid-Holland werken de corporaties met een onderhoudsbudget van 700 miljoen euro en in Brabant hebben de sociale huisvesters 480 miljoen euro voor onderhoud gereserveerd.
Gaat het om renovatie, dan voert Zuid-Holland met 360 miljoen euro de ranglijst aan. Noord-Holland en Brabant noteren respectievelijk een renovatiebudget van 294 en 286 miljoen euro.
Op pagina 3:
Corporaties Noord-Brabant verdubbelen nieuwbouw.

Reageer op dit artikel