nieuws

Gemeentelijke grondprijzen rijzen de pan uit

bouwbreed Premium

gouda – De grondprijzen die gemeenten in rekening brengen rijzen de pan uit. Dat veroorzaakt knelpunten op de lokale woningmarkt. Bouwend Nederland wil matiging van de prijzen inbrengen in de gemeenteraadsverkiezingen.

Over de jaren 2002, 2003 en 2004 zijn de gemiddelde aanneemsommen licht gedaald met 1,5 procent. De verkoopprijzen van nieuwe woningen zijn met 3,5 procent toegenomen en de grondprijzen met maar liefst 16,5 procent. Daardoor worden de grondkosten een steeds belangrijker deel van de totale stichtingskosten van een woning.

“Al jaren stijgen woningprijzen zonder dat dit is terug te vinden in de winst van bouwondernemingen. De extra kosten worden evenmin vertaald in extra kwaliteit. De extra opbrengsten verdwijnen voor een belangrijk deel in de gemeentekassen”, vertelt Bouwend Nederland-directeur Jan van Tuinen in het brancheblad Podium.

De verwachting is dat de grondprijs voor meer dan eenderde de prijs van een nieuwbouwwoning bepaalt. En dat is volgens Van Tuinen een kritische grens. “Op enig moment lopen prijs en kwaliteit van een nieuwbouwwoning zozeer uit verhouding dat de woning onverkoopbaar wordt. En dat heeft dramatische effecten op de woningmarkt. Als de verkoop van het dure segment stokt, vervalt een zeer belangrijke pijler onder de financiering in de goedkopere segmenten. Met alle gevolgen van dien voor doorstromers en starters”, aldus de directeur.

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zet de brancheorganisatie dan ook in op matiging van het gemeentelijk grondprijsbeleid. “Aan de ene kant wordt gezegd dat er meer huizen moeten worden gebouwd, terwijl aan de andere kant diezelfde woningbouw wordt belemmerd door de grondkostenpolitiek die het gemeentelijk grondbedrijf puur op commerciële leest heeft geschoeid. Bij de verkiezingen wordt dit thema volledig genegeerd. Terwijl het de voornaamste reden is dat de burgers de woningprijzen zien stijgen en de flexibiliteit van de woningmarkt afneemt. De grondkostenpolitiek heeft een veel grotere impact dan menigeen denkt”, aldus Van Tuinen.

Bouwend Nederland ergert zich daarnaast aan het gebrek aan transparantie op het gebied van de grondprijzen. Daar moet verandering in komen. De burger moet meer inzicht krijgen hoe de prijzen tot stand komen en waar de opbrengsten aan worden besteed.

“Het is volstrekt onbekend welke prioriteiten er op dit moment worden gesteld. Komt de opbrengst ten goede aan zaken als veiligheid en leefbaarheid, of aan de gemeentelijke organisatie? Niemand zal ons horen zeggen welke besteding de beste is. Maar maak het inzichtelijk”, vindt Van Tuinen.

Door het onderwerp een rol te laten spelen in de verkiezingsstrijd worden gemeentelijke politici gedwongen duidelijke keuzes te maken. Burgers hebben daardoor ook meer te kiezen.

Reageer op dit artikel