nieuws

Fosag zet lobby tegen premiedifferentiatie door

bouwbreed

gouda – De schildersbranche gaat door met de lobby tegen de premiedifferentiatie in de ww. Vooral bedrijven die zich onder meer bezighouden met conserveren van hoogspanningsmasten worden zwaar getroffen door de maatregel. Voor 2006 is er niets meer te redden, maar de Fosag hoopt voor 2007 wat te kunnen regelen.

De schilders vinden nog steeds dat minister De Geus ten onrechte niet is ingegaan op hun voorstellen. Zij wilden voor bedrijven die in de winter domweg niet kunnen werken zoals de metaalconserveringsbedrijven, een andere regeling. In plaats van verlaging van premie voor het wachtgeldfonds naar 2,5 procent voor werknemers met een contract van meer dan jaar en 12,5 procent voor werknemers met een contract voor minder dan jaar, wilden zij 3 respectievelijk 9 procent.

Het gaat bij de Fosag om zo�n 35 bedrijven met ruim 700 werknemers en een omzet van 75 miljoen euro. Tussen november en maart kan er niet gewerkt worden aan metalen constructies zoals kranen en hoogspanningsmasten. Dat zeggen opdrachtgevers, verfindustrie, adviesbureaus en de bedrijven zelf.

In Fosag-Actueel wordt een van de grotere bedrijven aangehaald waarvan driekwart van het personeel contracten heeft van minder dan een jaar. Vijftig man zijn in vaste dienst, 150 man tijdelijk. Door de premiedifferentiatie stijgt de kostprijs aanzienlijk, hetgeen niet direct in de prijzen kan worden teruggehaald. “Dan houden we pas echt weinig werk over”, zegt de financieel directeur J. Van der Weide.

Gevolg is dat bedrijven die hiermee geconfronteerd worden, bijna gedwongen worden om de tijdelijke contractanten te vervangen door mensen in dienst van detacherings- of uitzendbureaus. Dat is echter niet ideaal in verband met de kwaliteit.

Van der Weide hoopt dan ook in overleg met de opdrachtgevers meer winterwerk te kunnen doen. Daar zal niet het hele probleem mee worden opgelost. Juist in de winter kunnen elektriciteitsbedrijven niet even een hoogspanningsmast uitschakelen. Bovendien neemt het gevaar voor de werknemers in de winter toe wanneer zij in zo�n mast moeten klimmen.

De Fosag blijft zich dan ook inspannen voor een andere premieregeling. Daarvoor is zelfs samen met FNV en CNV een heuse taskforce mobiele metaalconservering in het leven geroepen. Die zoekt naar oplossingen voor de door minister De Geus gesignaleerde problemen bij een aparte premiestelling.

Dat zou moeten kunnen, vindt de Fosag. Niet voor niets heeft de Sociaal-Economische Raad in een advies over premiedifferentiatie aangedrongen op een aparte regeling voor bedrijven die te maken hebben met winterwerkloosheid. Dat deel van het advies heeft de bewindsman echter naast zich neergelegd.

Reageer op dit artikel