nieuws

Dijkverhoging achter Maeslantkering onzin

bouwbreed

den haag – Het verhogen van de dijken achter de Maeslantkering vanwege het falen van het computersysteem van de kering is onzinnig. Dit zegt prof. Hennes de Ridder van de TU Delft desgevraagd over de opgetreden problemen bij de kering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland. Hij kan zich niet voorstellen dat het serieus wordt overwogen

Het sluiten van de Maeslantkering bij Hoek van Holland kan mislukken door het falen van de software van het computerprogramma dat de sluiting initieert. Een kans van één weigering op 1000 sluitingen is voorzien in het ontwerp van het computerprogramma dat de beslissing tot sluiten ondersteunt. Die kans blijkt nu één op tien te zijn, terwijl door aanpassing van de software de faalkans slechts teruggebracht kan worden tot één op honderd. Om de veiligheid van het achterland te waarborgen, moeten de dijken achter de Maeslantkering als uiterste optie worden opgehoogd, antwoordde staatssecretaris Schultz (water) op kamervragen.

“Als je je gezonde verstand gebruikt, ga je geen dijken verhogen als een computerprogramma het niet goed doet. Ik zou niet weten hoe hoog die zouden moeten worden aangelegd”, bepeinst De Ridder. Hij is actief betrokken geweest bij ontwerp en bouw van de stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg.

Bouwcombinatie BMK heeft de kering voor een vaste prijs gebouwd. Dat viel niet mee. Het duurde wat langer, het kostte wat meer, maar Rotterdam wist zich in 1997 beschermd tegen het hoge water van een stormvloed op zee.

De aannemer heeft een besturingssysteem (BES) geïnstalleerd om de verschillende onderdelen van de kering aan te sturen: de dokdeuren openen, de sectordeuren met de kerende wand opdrijven, de deuren de Nieuwe Waterweg indraaien tot ze elkaar net niet raken en ze afzinken op de drempel op de waterbodem. Onderhoudssluitingen hebben aangetoond dat dit systeem goed functioneert.

Menselijk falen

De huidige problemen zitten in het computersysteem dat is opgezet om de beslissing tot sluiten te ondersteunen. Dit beslissing ondersteunend computersysteem (BOS) is door Rijkswaterstaat opgezet. Verwachtingen en actuele waarden van weer, wind, water moeten ervoor zorgen dat de kering dichtgaat als het nodig is en de scheepvaart naar en van Rotterdam niet voor niets wordt geblokkeerd. Vanwege de grote kans op menselijk falen bij een sluiting, besloot deze dienst een systeem te maken dat zonder menselijke tussenkomst de opdracht tot sluiten aan het BES doorgeeft. Dat systeem blijkt nu vaker te falen dan gedacht.

Nu blijkt dat het softwarematig niet is op te lossen, moet niet worden vastgehouden aan een beslissing per computer.

“Doe het dan semi-automatisch”, stelt De Ridder. “Wel rekenen natuurlijk, maar presenteer de resultaten aan een persoon die uiteindelijk de opdracht aan BES kan verstrekken. Die kan er goed voor zorgen dat er niks stukgaat en dat de scheepvaart van en naar Rotterdam niet voor niets wordt geblokkeerd. Je toevlucht zoeken tot dijkverhogingen als een automatisch computersysteem niet feilloos te is krijgen, is niet echt handig en in elk geval buitenproportioneel duur.”

Reageer op dit artikel