nieuws

Debietklep regelt natuurlijke ventilatie

bouwbreed

Een goede ventilatievoorziening doet onopvallend zijn werk: zonder hinderlijke bijgeluiden of onaangename tocht. Een speciaal gevormd debietklepje helpt daarbij.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer:1025450

houder: Hycop Systemen, Houten

uitvinder: M. van Straalen, Den Dolder

Ventilatie zorgt voor de afvoer van geurtjes, waterdamp, koolzuurgas en zo nodig ook warmte. Daarnaast zorgt ventilatie voor de toevoer van zuurstof. Een uitgekiende ventilatievoorziening is van groot belang voor bewoners van huizen en gebruikers van andere panden. Zonder last te hebben van hinderlijke bijgeluiden of onaangename tochtstromen willen ze in hun woning of op hun werkplek een lekkere frisse lucht met een gelijkmatige, aangename temperatuur.

Luchtverversing kan gebeuren via mechanische of natuurlijke ventilatie. Bij natuurlijke ventilatie komt de luchtstroom tot stand door een luchtdrukverschil tussen binnen en buiten, zonder inzet van ventilatoren of afzuigers. Maar, met simpele roosters in de gevel of boven in een raamkozijn, is het zonder speciale voorzieningen niet zo makkelijk om de luchtstromen goed in de hand te houden. Regeling kan met een klep voorzien van een elektromotor, die zorgt voor een constante luchtstroom tijdens het ventileren. Uiteraard aangepast aan de verschillende ventilatiebehoeften tussen overdag en �s nachts en met de mogelijkheid het rooster helemaal af te sluiten.

Uitvinder Van Straalen noemt  een groot bezwaar van zo�n  �elektrisch aangedreven afsluitorgaan�. “Voor een continu debiet moet het steeds opnieuw worden ingesteld, wat leidt tot een relatief hoge energiebehoefte. Dat betekent een aansluiting op het lichtnet met ontsierende kabels, vooral als alles achteraf moet worden aangelegd.”

De nu geoctrooieerde �ventilatie-inrichting�  heeft twee kleppen: een debietregelklep en een afsluitklep. De debietregelklep heeft een min of meer L-vormige doorsnede. Het korte been van de zwenkbaar gemonteerde klep staat bij een niet te sterke luchtstroom dwars op de stroming. Een sterkere luchtstroom laat de klep kantelen, waardoor het lange been vanzelf de luchtdoorstroomopening verkleint. Het gaat dus om een zelfregelende, mechanische debietklep.

De eveneens draaibare afsluitklep wordt niet gebruikt voor eindeloze, kleine aanpassingen in de luchtstroom, maar staat helemaal open of helemaal dicht. De klep wordt aangedreven door een servomotor die zijn stroom krijgt van een al dan niet oplaadbare batterij. Een oplaadbare batterij kan op de gebruikelijke manier in een oplaadapparaat worden opgeladen, maar als dat zo uitkomt voorziet de vinding in een zonnepaneeltje aan de buitenzijde van het rooster. Desnoods kan een goed geplaatst zonnepaneel de batterijen opladen van meerdere ongunstig geplaatste ventilatieroosters. Al betekent dat weer een groei van ontsierende kabels.

Hycop Systemen past de vinding toe in verscheidene zelfregelende ventilatieroosters. Roosters die eventueel gecombineerd kunnen worden met, en elektronisch gekoppeld aan, een centrale mechanische afzuiging. Directeur-uitvinder Van Straalen in een toelichting op zijn L-vormige klepje: “Er zijn wel apparaten op de markt met daarin een strook materiaal of een soort flapje dat de capaciteit reduceert, maar dat reageert niet goed op allerlei kleine fluctuaties in de luchtdruk. Zoiets kun je niet zelfregulerend noemen.”

Reageer op dit artikel