nieuws

Cuijk krijgt rijksgeld voor archeologisch onderzoek

bouwbreed

CUIJK – De gemeente Cuijk krijgt van het ministerie van OCW 1,3 miljoen euro voor archeologische opgravingen op nieuwbouwlocatie De Nielt. De komende tien jaar besteedt de gemeente 10 miljoen euro aan archeologisch bodemonderzoek.

Volgens de Cuijkse wethouder I. Kloosterman is de rijkssubsidie de hoogste bijdrage voor archeologie die ooit aan een gemeente is toegekend.

In Cuijk zijn al veel eerder opgravingen gedaan, die de Noord-Brabantse plaats als voormalige Romeinse nederzetting internationaal op de kaart hebben gezet. In het centrum zijn onder meer restanten van een castellum en een Romeinse brug gevonden. Op de locatie van wooneiland De Nielt, waar de komende vijf jaar zeshonderd woningen worden gebouwd, stonden ooit boerderijen die fungeerden als toeleveranciers voor de Romeinse legerplaats.

De kosten voor archeologisch bodemonderzoek in De Nielt bedragen 2,7 miljoen euro, waarvan het Rijk de helft voor zijn rekening neemt. Het werk, dat Europees is aanbesteed, is verworven door archeologisch onderzoeksbureau Becker en Van de Graaf uit Nijmegen. De opgravingen beginnen in maart. Het gaat om een gebied van 11 hectare, dat in delen voorafgaand aan een bouwfase onder de loep wordt genomen. De opgravingen en de bouw in De Nielt duren naar verwachting zo�n vijf jaar.

Ontwikkelaars

Wooneiland De Nielt maakt deel uit van nieuwbouwwijk de Heeswijkse Kampen, waar 1500 nieuwe huizen worden gebouwd.

De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de projectontwikkelaars over het leveren van een financiële bijdrage aan de archeologische opgravingen. “Dat was niet eenvoudig, want de vondsten kwamen pas aan het licht toen de grondexploitatie al rond was”, aldus de wethouder. De ontwikkelaars betalen nu een vast bedrag per woning voor archeologisch bodemonderzoek. “Een substantiële bijdrage”, volgens Kloosterman.

Reageer op dit artikel