nieuws

CNV: Grenzen openen voor Oost-Europese werknemers

bouwbreed

rotterdam – De vakcentrale CNV wil onder strikte voorwaarden de grenzen openen voor werknemers uit het voormalige Oostblok. Onder meer gaat het voorzitter René Paas om keiharde aanpak van illegale arbeidskrachten en handhaving van de caos.

Het CNV noemt het handhaven van belemmeringen voor Polen om in Nederland te werken “een doodlopende weg”. Op een bouwplaats in Rotterdam presenteerde Paas een aantal voorwaarden, waaronder de christelijke vakorganisatie de grenzen volledig wil openstellen voor werknemers uit Midden- en Oost-Europese landen, die in 2004 tot de EU zijn toegetreden.

Een harde eis van het CNV is dat de controle op illegale arbeid door de Arbeidsinspectie verbetert. De vakcentrale wil onder meer dat de boete voor werkgevers per illegale kracht die ze inhuren, wordt verdrievoudigd van 8000 euro naar 24.000 euro. Ook moet het aantal controles door de Arbeidsinspectie worden verdrievoudigd van ruim 10.000 per jaar naar circa 30.000 om de pakkans te vergroten.

Paas erkende dat dit geld zal kosten, omdat de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken zijn capaciteit flink zal moeten uitbreiden. “Maar regels maak je om te handhaven en als je daarvoor geen geld wilt uittrekken, betekent dat eigenlijk dat je die regels niet zo belangrijk vindt.” Bovendien “zitten we in een tijd waar de meevallers tegen de plinten van de werkkamer van Zalm opklotsen”.

De CNV-voorman zei zich ook af te vragen waarom voor een Poolse werknemer regels over veilig werken en goede beloning minder belangrijk zouden zijn en “het normaal is om ze uit te buiten”. Daarbij wees hij op de vele illegale praktijken die nu door het CNV worden gesignaleerd in vooral de land- en tuinbouw, bouw en transportbranche.

Sector-cao�s

Verder vindt de vakcentrale dat de Arbeidsinspectie niet alleen wetten moet handhaven, maar ook de arbeidsvoorwaarden in sector-cao�s. Daarbij gaat het om cao-afspraken tussen vakbonden en brancheorganisaties die door de overheid algemeen verbindend verklaard zijn voor een hele bedrijfstak. “Als de overheid daartoe besluit, krijgt de private afspraak in een sector immers de werking van een wet”, aldus Paas.

Onvermijdelijk

Door uitbreiding van de Europese Unie hebben volgens de CNV-voorzitter werknemers uit de nieuwe lidstaten recht om in Nederland “op een nette manier” een boterham te verdienen. “Het kabinet kan besluiten om belemmeringen aan te houden, maar dat mag maximaal nog vijf jaar. Het is dus onvermijdelijk dat de grenzen opengaan.”

VNO-NCW is blij met het standpunt van het CNV. Volgens de werkgeversorganisatie zijn open grenzen goed voor de economie en biedt het een oplossing voor de schaarste aan goede vaklui in Nederland. In België is inmiddels besloten de grenzen nog twee jaar dicht te houden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels