nieuws

Bouwkundige eisen voor kinderdagcentra

bouwbreed

den haag – Het College Bouw Zorginstellingen heeft voorlopige prestatie-eisen ontwikkeld voor de nieuwbouw van dagcentra voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap, de zogeheten kdc�s. Een kdc is een multifunctioneel dagcentrum dat integrale hulp- en dienstverlening biedt aan kinderen tot 18 jaar (en hun ouders) met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige handicap, inclusief eventuele gedragsproblematiek. […]

den haag – Het College Bouw Zorginstellingen heeft voorlopige prestatie-eisen ontwikkeld voor de nieuwbouw van dagcentra voor kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap, de zogeheten kdc�s.

Een kdc is een multifunctioneel dagcentrum dat integrale hulp- en dienstverlening biedt aan kinderen tot 18 jaar (en hun ouders) met een ernstige verstandelijke en/of meervoudige handicap, inclusief eventuele gedragsproblematiek.

De kdc�s vallen sinds kort onder de Wet toelating zorginstellingen en moeten daarmee ook voldoen aan bouwkundige kwaliteitseisen (prestatie-eisen). Deze eisen hebben betrekking op onder meer de toegankelijkheid, belevingswaarde en groepsgrootte, het type ruimten dat aanwezig moet zijn en de minimale omvang daarvan.

De voorlopige prestatie-eisen worden thans voor commentaar voorgelegd aan het veld en zullen uiteindelijk als een zelfstandig onderdeel in de (geactualiseerde) prestatie-eisen voor awbz-voorzieningen worden opgenomen. Dat gebeurt naar verwachting eind dit jaar. De bouwplanbeoordeling van kdc�s vindt reeds plaats op basis van de nu vastgestelde voorlopige eisen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels