nieuws

Bouw heeft nu behoefte aan krachtige ict-middelen

bouwbreed Premium

De vraag naar intelligente organisatie- en communicatiemethoden is immens groot in de bouw. Toch scoort deze sector qua ict niet hoog in vergelijking met andere sectoren. Waar lopen we op vast? Volgens Joris Houben is het woord aan de opdrachtgevers en gebouweigenaren om de toepassing van nieuwe generatie software te stimuleren en waar nodig af te dwingen.

Het grote aantal bouwpartners (onder wie opdrachtgever, financier, architect, adviseur, installateur, bouwer, afbouwer, toeleveranciers, vergunningverlener, toezichthouder, maar ook eindgebruiker, burger en politiek) dat in het bouwproces elkaar tegen komt en als het goed is samen optrekt maakt de samenwerking en communicatie zeer complex.

Het onlangs door Bouwend Nederland, ONRI, BNA en UNETO-VNI gezamenlijk met de Regieraad Bouw georganiseerde symposium over integraal ontwerpen, heeft dit nog eens nadrukkelijk onderstreept.

De bouw heeft behoefte aan ict-hulpmiddelen die de kennis van de partners aaneen schakelt zodat de informatie elkaar versterkt en verrijkt. Dit denken staat helaas nog te weinig op de voorgrond in de software die momenteel in de bouw wordt toegepast. We denken te veel monodisciplinair, vanuit de eigen traditionele rol. De terugkoppeling op de rol van de andere partners en het zicht op de belangen van de klant en het uiteindelijk integraal te realiseren bouwproduct ontbreken meestal. Hoe doet de rest van de wereld dit? De ict is een bij uitstek mondiale wereld en we worstelen in Nederland toch zeker niet alleen met deze problemen? Voor de bouw wordt al vele jaren door de International Alliance for Interoperability (IAI) gewerkt aan een standaard voor de uitwisseling van informatie over objecten.

Het IAI is een internationaal platform van onder meer ict-specialisten, onderzoeksinstellingen, universiteiten, overheid, die samen een standaard (IFC) hebben ontwikkeld die juist is gericht op de communicatie tussen bouwpartners. IFC staat voor Industry Foundation Classes, een informatiestructuur voor met name vormgebaseerde productinformatie in de bouw. IFC is een uitwisselformaat dat niet alleen over getekende informatie gaat, maar het ook mogelijk maakt allerlei soorten gegevens zoals (resultaten van) berekeningen, regelgeving, contract- en productinformatie uit te wisselen.

Softwareontwikkelaars kunnen vervolgens applicaties maken op basis van het IFC-formaat. Overigens blijkt dat we ook vanuit Nederland een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van IFC onder andere in de vorm van het LexiCon van STABU. LexiCon maakt onderdeel uit van PAIS, waarbinnen in Nederland vorm wordt gegeven aan afsprakenstelsels voor ict in de bouw & infra. Het is goed dat PAIS ook in IAI-verband aansluiting heeft, zodat de Nederlandse bouw mee kan profiteren van de ontwikkelingen die internationaal spelen. Intussen is internationaal een breed scala aan praktische ict-tools voorhanden die op IFC zijn gebaseerd en die in de praktijk zijn getoetst met name in de Scandinavische landen, Singapore en Australië. Het hart van de aanpak vormen 3-D-modellen waaraan allerlei hulpmiddelen zijn gehangen voor onder anderen gebouweigenaren, facility managers, architecten, adviseurs, bouwers, installateurs en toeleveranciers

Met IFC als basis kunnen de betrokken partijen met hun op eigen specifieke eisen afgestemde programma�s toch met elkaar communiceren. De laatste tijd kom ik steeds meer mensen tegen die wijzen op hetgeen zich internationaal aftekent als een nieuwe generatie ict-hulpmiddelen voor de bouw. Laten we deze kans aangrijpen om de samenwerking tussen de bouwpartners met behulp van ICT-hulpmiddelen een krachtige vernieuwingsimpuls te geven.

Vorig jaar deed Regieraadvoorzitter Jan Hovers al een beroep op de grote opdrachtgevers in Nederland om de handen ineen te slaan zodat de afsprakenstelsels die onder PAIS in de maak zijn, in de praktijk ook toepassing gaan vinden.

Ik heb sterk het idee dat we door de verbindingen tussen de PAIS-initiatieven en het IAI (én dus IFC) een flinke sprong voorwaarts onder handbereik hebben. Als een doorbraak van een nieuwe generatie software onder aanvoering van de opdrachtgevers en gebouweigenaren tot stand kan worden gebracht dan zullen mijns inziens ook steeds meer softwareleveranciers op de IFC-standaard gaan aansluiten.

Dr. J. (Joris) Houben

Secretaris Regieraad Bouw, Gouda

secretariaat@RegieraadBouw.nl

We denken te veel monodisciplinair

Reageer op dit artikel