nieuws

Bedrijfsleven kiest voor boortunnel A6-A9

bouwbreed

almere – Het bedrijfsleven in de noordvleugel van de Randstad kiest unaniem voor een boortunnel van de A6 naar de A9 onder het Naardermeer door. Deze tunnel moet 30 meter onder het maaiveld komen en is 8 kilometer lang.

De 22 werkgevers- en werknemersorganisaties verenigd in het Bedrijfsleven As Almere-Schiphol (BAAS) zijn het er helemaal over eens. Van de vier varianten die Rijkswaterstaat heeft bedacht om de bereikbaarheid in de regio te vergroten, heeft een boortunnel de meeste toekomstwaarde. Bovendien hindert de aanleg ervan nauwelijks het verkeer op de A6, de A1 en A9.

“Meer dan nodig”, is de conclusie van BAAS. Nu al stagneert het verkeer tussen het Gooi en Almere en Amsterdam. Dat is slecht voor de economie. “De regio is de economische motor van Nederland met 1 miljoen werknemers, de creatie van 10.000 banen en de meeste hoofdkantoren van nationale en internationale bedrijven”, vindt de directeur van VNO-NCW-West B. Mooren.

De organisaties hebben zich gebogen over “het uitstekende werk” van Rijkswaterstaat. Daarin wordt beschreven hoe de problemen met de bereikbaarheid kunnen worden opgelost. Niets doen is echter geen optie, vindt BAAS. Ook alleen maar invoeren van rekeningrijden kan niet. “Dat is betaald in de file staan. De wegenbelasting moet dan worden vervangen door onroerendezaakbelasting, want alles staat vast”, meent BAAS-voorzitter Hans Vermeulen.

Uitbreiding van de bestaande wegen zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat betekent echter veel hinder gedurende de jaren van uitvoering. Bovendien zijn de voorspellingen dat het verkeer in de Noordvleugel tot 2020 met nog eens 50 procent toeneemt. Dat is volgens het bedrijfsleven niet meer op te vangen met uitbreiding alleen.

“Daarom kiezen we voor een boortunnel. Als die op 30 meter onder het maaiveld wordt aangelegd, dan heeft dat geen effecten op het milieu rond Naardermeer, Gein en Vecht. Want dat willen we uiteraard behouden”, aldus Mooren.

Zo�n tunnel is 800 miljoen euro duurder dan uitbreiding van het wegennet, 4,9 miljard tegen 4,1 miljard. De voordelen wegen echter op tegen die extra kosten, vindt BAAS, dat kritiek heeft op de manier waarop het CPB dit soort plannen doorrekent. De indirecte effecten van capaciteitsuitbreiding worden onvoldoende meegeteld door het CPB, zoals de verhoging van de aantrekkelijkheid van Flevoland als vestigingsplaats voor bewoners en bedrijven. Vergeten wordt ook dat de luchtkwaliteit rond Muiden aanzienlijk verbetert na aanleg van de tunnel. BAAS gaat nu de komende maanden fors lobbyen voor de tunnel. Nog voor de zomer zouden kabinet en Kamer een besluit moeten nemen zodat in 2011 gestart kan worden. Die snelheid is ook nog eens gewenst om het bedrijfsleven zo snel mogelijk zekerheid te geven. Dat kan dan alvast gaan werken aan een pps-oplossing.

Reageer op dit artikel