nieuws

Banken snakken naar ingreep huizenmarkt

bouwbreed

amsterdam – De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) roept de overheid op in te grijpen in de huizenmarkt. Directeur H. Blocks maakt zich bovendien grote zorgen over de te grote toegankelijkheid van hypotheken.

“Overheid, herstel de balans op de huizenmarkt”, aldus Blocks in Amsterdam. “Het gebrek aan huizen voor starters en doorstromers drijft de huizenprijzen steeds verder op. De mensen in Nederland willen geen hypotheken maar huizen.”

Op de Hypotheken Event stelde Blocks gisteren voor om – uit het oogpunt van duurzame betaalbaarheid – de gedragscode voor de hypothecaire financiers aan te passen. De directeur van de NVB wil de toetsrente opkrikken tot tien jaar. Daarmee wordt voorkomen dat mensen met een kortlopende lage rente – en dus geringere maandlasten – een hoger bedrag kunnen lenen. Bovendien moet praktijk worden dat klanten een waarschuwing krijgen voor de risico�s van een hoge hypotheek in relatie tot de waarde van het onderpand. Tevens dienen voortaan de draagkrachttabellen van toepassing te zijn op alle soorten hypotheken.

Blocks vindt dat de overheid met een goed woningbouwprogramma het hoofd moet bieden aan de forse stijging van de woningprijzen. Nieuwbouw haalt volgens hem de angel uit het probleem. “In een aantal sectoren is het aanbod niet in overeenstemming met de vraag. Daarnaast is ook de leencapaciteit van de kopers afgelopen jaren sterk vergroot.”

De financiële armslag van de woonconsument steeg niet alleen door de lage rente maar evenzeer door nieuwe hypotheekvormen. Bijvoorbeeld de aflossingsvrije leningen. Blocks: “De extra financieringsruimte die zo ontstond voor de huizenkopers is, door de bestaande schaarste op de woningmarkt, vooral ten goede gekomen aan de verkopers van huizen. Het einde is daarvan nog niet in zicht.”

De directeur van de NVB benadrukt dat banken niet zijn gebaat bij torenhoge hypotheken. Gezonde financiële huishoudens gelden als veel aantrekkelijker. Behalve de onbalans tussen woningaanbod en prijsontwikkeling, noemt Blocks de hoge financiële drempel voor starters als een belangrijk knelpunt. Zorgwekkend zijn wat hem betreft eveneens de slechte aansluiting van de huurmarkt op de koopmarkt, de afnemende winstmarge voor de banken en de toename van het aantal tophypotheken. Ondanks de sterke concurrentie en de komst van buitenlandse partijen blijft het verstrekken van hypotheken volgens Blocks een aantrekkelijke activiteit voor de banken.

Reageer op dit artikel