nieuws

Alle vergunningaanvragen Nunspeet digitaal in beeld

bouwbreed

nunspeet – De gemeente Nunspeet heeft met een nieuw digitaal loket voor informatie over vergunningaanvragen een landelijke primeur. Van alle aangevraagde bouw-, sloop- en aanlegvergunningen is erop te zien hoe het staat met de besluitvorming.

Hiertoe is een speciaal programma ontwikkeld dat de aanvrager, de buurman maar ook andere belangstellenden laat meekijken in het proces van het indienen van een vergunningaanvraag tot het verlenen van de diverse vergunning. Dat is gebeurd in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het bedrijf ECS it-solutions.

De primeur is het resultaat van een convenant dat het ministerie met Nunspeet heeft afgesloten in 2005. Hierin werd afgesproken dat Nunspeet als voorloper zou gaan optreden bij het via internet ontsluiten van het proces van vergunningverlening. Het digitale loket is bereikbaar via de site van de gemeente.

Toegankelijk

Een deel van de informatie is voor iedereen toegankelijk en een deel alleen voor de betrokken vergunningaanvrager. In het laatste geval wordt een persoonlijke toegangscode verstrekt. Op het openbare gedeelte is te zien welke vergunningen recent zijn aangevraagd. Via een uitgebreide zoekmogelijkheid kan worden gezocht naar informatie over een bepaalde aanvraag of vergunning.

Zo valt te vernemen dat er voor een perceel aan de Jan van Vuurenstraat, huisnummer 9, een vergunning is aangevraagd voor het vergroten van de woning. Via de uitgebreide zoekmogelijkheid wordt duidelijk dat het verbouwingsplan voldoet aan de welstandseisen en de monumentenwet maar strijdig is met het bestemmingsplan. Vrijstelling in het kader van artikel 19.3 van de Wet op de ruimtelijke ordening kan een ontsnappingsmogelijkheid bieden, zo is te zien bij de detailinformatie.

Het systeem zal nog verder worden uitgebouwd. De bedoeling is er een raadpleegsysteem van te maken voor alle binnen de gemeente te behandelen vergunningaanvragen.

Reageer op dit artikel