nieuws

Aan de Stegge sleept Ikea voor de rechter

bouwbreed

TWELLO/DELFT – Bouwbedrijf Aan de Stegge Twello begint een gerechtelijke procedure tegen Ikea. Het Zweedse meubelconcern verbrak maandag het bouwcontract met de Twellose aannemer na een slepend conflict over het in aanbouw zijnde Ikea Concept Center in Delft. Aan de Stegge wijt de problemen aan bouwmanagementbureau L&A en wil dat Ikea opdraait voor de geleden schade.

Het steekt de directie van Aan de Stegge dat Ikea eerder deze week bij monde van een woordvoerder naar buiten bracht dat de aannemer schuldig zou zijn aan de strubbelingen op de bouwplaats. Volgens het bouwbedrijf zijn de problemen te danken aan de “incompetentie en de onervarenheid van bouwmanagementbureau L&A. Daar waar Aan de Stegge in ruim 40 jaar meer dan 700 bedrijfspanden heeft gerealiseerd, was het Ikea-project voor L&A het eerste bedrijfspand,” meldt directeur P. Steverink.

Hij bestrijdt de zienswijze van Ikea dat Aan de Stegge zich niet hield aan gemaakte afspraken. “Tijdens de bouw werden op het laatste moment vele wijzigingen doorgevoerd en goedgekeurde tekeningen en berekeningen bleven – ondanks herhaald aandringen van onze kant – uit. Adviezen ter verbetering van het bouwproces werden door de directie volslagen genegeerd. En bovendien bleek, nadat het staal al in productie was genomen, dat in de hoofdberekening van de staalconstructie een fout was gemaakt. Uiteindelijk moest 60 procent van de totale staalconstructie worden gewijzigd en opnieuw geproduceerd. Dat leidt uiteraard tot ernstige vertraging van de bouw en bijstelling van de planning,” legt Steverink uit. “Alsof je een kast bij Ikea koopt met de verkeerde bouwtekening. Als je daarover klaagt krijg je weliswaar een nieuwe, maar die klopt ook niet.”

Steverink zegt dat het nog nooit is gebeurd dat zijn bedrijf door een opdrachtgever van de bouwplaats is gestuurd. Ondanks de in zijn ogen soms onwerkbare situatie is hij niet opgelucht dat Ikea het contract heeft verbroken. “Dit kost ons vele miljoenen en daar komt nog eens bij dat je als bouwer ook een bepaalde eer en trots hebt. Je wilt het opdrachtgevers naar de zin maken.”

In tegenstelling tot wat de Zweden stellen, namelijk dat Ikea zich uitermate coulant heeft opgesteld, stelt Aan de Stegge dat er zowel schriftelijk als mondeling is aangedrongen op een gesprek met de hoofddirectie van Ikea. Steverink: “Tijdens dit gesprek wilde Aan de Stegge graag een toelichting geven op de ontstane problemen tijdens de bouw en de oorzaken en gevolgen hiervan. Helaas was, en is, Ikea niet bereid tot een dergelijk gesprek.”

Naar eigen zeggen heeft Aan de Stegge steeds de intentie gehad het werk te hervatten en conform de aannemingsovereenkomst te voltooien.

Reageer op dit artikel