nieuws

Volker Wessels slaat slag in de zorgsector

bouwbreed

utrecht – Volker Wessels staat op het punt het allereerste publiek-private samenwerkingscontract met een Nederlands ziekenhuis, het Utrechtse Diakonessenhuis, te tekenen.

Dat hebben het bouwconcern en de zorginstelling vrijdag laten weten. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft ingestemd met de samenwerking, maar houdt wel de vinger aan de pols. Het contract richt zich in eerste instantie op de herontwikkeling van de terreinen en de gebouwen van het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist. Oude panden zullen worden gerenoveerd dan wel vervangen door nieuwbouw. Parkeerplaatsen, die nu nog veel plaats innemen op de terreinen, gaan zoveel mogelijk ondergronds.

“Zo ontstaat er ruimte voor andere bouwwerken”, zegt R. Steenbergen, bestuursvoorzitter van het Diakonessenhuis. “Die kunnen we verhuren of verkopen. Met het geld dat dat opbrengt, wordt de nieuwbouw van ons ziekenhuis gefinancierd.”

Stap twee is dat Volker Wessels taken die niet zorggerelateerd zijn deels uit handen neemt van het ziekenhuis. Daarbij gaat het onder meer om facilitaire diensten, logistiek en apparatuur.

“Wij weten veel van zorg, daar zijn we goed in”, aldus Steenbergen. “Volker Wessels heeft veel kennis van logistiek en facilitaire dienstverlening, maar ook van bijvoorbeeld breedbandtechnologie. Die kennis bundelen we met die van ons. Samen kunnen we nieuwe concepten verzinnen die uiteindelijk ten goede komen aan de kwaliteit van onze patiëntenzorg. “Binnen enkele weken zullen zich naar verwachting nog één of twee bedrijven bij de alliantie van Volker Wessels en het Diakonessenhuis aansluiten. Welke willen partijen niet kwijt.

Geen eigenaar

Volker Wessels zal geen eigenaar worden van het ziekenhuis. In 2004 lanceerde de bouwer nog plannen om samen met onder andere Imtech noodlijdende zorginstellingen op te kopen en te gaan exploiteren. “Dat is hier absoluut niet van toepassing”, aldus Steenbergen.

Het Diakonessenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat een dergelijk contract sluit met het bedrijfsleven. Eerdere pogingen van andere zorgaanbieders strandden door ingewikkelde juridische constructies. Steenbergen: “Net als Volker Wessels hebben wij daar een broertje aan dood. We bekijken wat we willen, de juridische invulling komt later.”

Volgens Volker Wessels-topman H. Hazewinkel vloeit de samenwerking “logisch voort uit de succesvolle vormen van samenwerking die marktpartijen uit de bouwsector al op andere gebieden tot stand hebben gebracht.” Hij is van mening dat daarbij is komen vast te staan “dat het marktprincipe en de publieke en maatschappelijke belangen goed kunnen samengaan.”

In het buitenland is pps tussen ziekenhuizen en private bedrijven al vaker succesvol toegepast en heeft ze geleid tot kostenbesparingen en kwaliteitsverbetering van de zorg.

Reageer op dit artikel