nieuws

Verschil project- en procesmanagement 50 euro

bouwbreed Premium

Projectmanagement is helemaal uit. Althans het lijkt er op, als de recente publicaties in Cobouw over ruimtelijke opgaven een goed beeld geven van de werkelijkheid. Procesmanagers, programmamanagers, contractmanagers en nu ook weer consent managers staan klaar om nu eens echte resultaten te bereiken. Hebben zij een nieuwe aanpak? Of onderscheiden zij zich alleen door een […]

Projectmanagement is helemaal uit. Althans het lijkt er op, als de recente publicaties in Cobouw over ruimtelijke opgaven een goed beeld geven van de werkelijkheid. Procesmanagers, programmamanagers, contractmanagers en nu ook weer consent managers staan klaar om nu eens echte resultaten te bereiken. Hebben zij een nieuwe aanpak? Of onderscheiden zij zich alleen door een modieuze benaming? Steeds meer wetenschappers en consultants koketteren met het verschil tussen de verschillende aanpakken (onder anderen De Maesschalck op 8 en 13 december en Kranenburg en Stigter op 16 december in Cobouw). Is dit wel een zinvolle discussie?

Het op een structurele manier realiseren van grootschalige ruimtelijke ingrepen is een complexe opgave. In een vaak multifunctionele omgeving moet met veel aspecten, veel partijen en veel belangen rekening worden gehouden.

Het is duidelijk dat de �traditionele� projectaanpak (�projectmatigwerkenvolgenshetboekje�) tekort schiet. Bij het management van gebiedsontwikkelingen gaat het namelijk niet alleen om het structureren en beheersen van vastomlijnde werkzaamheden maar met name om het invullen van de regiefunctie, die de verschillende belangen bijeenbrengt en bijeenhoudt. De manager in die regiefunctie moet voortdurend de balans bewaken tussen de �harde� kant van de opgave, inderdaad tijd, geld en techniek, en de procesmatige kant. Bij die procesmatige kant gaat het om politieke, economische en maatschappelijke haalbaarheid, en om de plankwaliteit. En vooral om daarover met alle partijen daarover consensus te bereiken en tot concrete plannen te komen. Om in dat spanningsveld de regiefunctie in te kunnen vullen is het van belang om het vermogen te hebben om partijen met verschillende belangen in alle fasen met elkaar te laten samenwerken.

Door de complexiteit van de huidige ruimtelijke vraagstukken lijkt het accent van het management verschoven van de harde aspecten naar het sturen van de samenwerking tussen partijen naar een gezamenlijk resultaat. Dit geldt in sterke mate voor de voorfasen van ruimtelijke ontwikkelingen, waarin er nog weinig bekend is over de te realiseren ambities en de programmatische invulling daarvan. Dit betekent niet dat de harde kant van het projectmanagement uit beeld is: in tegendeel. Juist de samenwerking tussen verschillende partijen vraagt om veel hardere contractuele kaders ten aanzien van tijd en geld.

Alles bij elkaar betekent dit dat het vakgebied ruimtelijk projectmanagement steeds breder en kleurrijker wordt. Daarbij moet worden gewaakt voor een dogmatische aanpak volgens theoretische modellen. Het is zeker niet voor het eerst dat strikte toepassing van een managementconcept een opgave complexer maakt dan nodig! Er mag niet uit het oog verloren worden dat het uiteindelijk gaat om het realiseren van concrete resultaten: infrastructuur, gebouwen en openbare ruimte.

Boekenschrijvers

De vragen of procesmanagement een onderdeel is van projectmanagement of andersom, of sprake is van een project of een programma, waar projectmanagement ophoudt en contractmanagement begint en of we het niet beter consent management kunnen noemen zijn irrelevant. En daarom ook oninteressant. Laat de boekenschrijvers dit woordenspel maar onderling beslechten. En laat de consultants op hun visite- en prijskaartjes drukken wat het meeste (en dat scheelt al gauw vijftig euro per uur) oplevert.

Waar het in de dagelijkse praktijk echt om gaat is mensen te vinden die in staat zijn om met verschillende partijen het voortouw te nemen en te komen van abstracte intenties tot concrete, maakbare resultaten. Zij die dat kunnen mogen, op inhoudelijke of commerciële gronden, zelf een naam kiezen. Mijn keuze: projectmanager.

Reageer op dit artikel