nieuws

Verscherpt toezicht op sloop asbest

bouwbreed

den haag – Bedrijven die de regels voor asbestverwijdering overtreden kunnen vanaf maart rekenen op hogere boetes. Overtredingen worden voortaan aangemerkt als een economisch delict waardoor de boetes kunnen oplopen tot 45.000 euro voor personen en 450.000 euro voor bedrijven. Slopers die ernstig en opzettelijk over de schreef gaan riskeren een gevangenisstraf tot maximaal zes jaar.

De hogere boetes voor overtredingen zijn het gevolg van het nieuwe Asbestverwijderingsbesluit dat naar verwachting begin maart in werking treedt. Kern van het nieuwe besluit is dat het Rijk het toezicht op de asbestverwijdering verscherpt. Met een beter toezicht van de overheid en helderder regels hopen staatssecretarissen Van Geel (Milieu) en Van Hoof (Sociale Zaken) korte metten te maken met de misstanden bij de asbestverwijdering.

Zowel Van Hoof als Van Geel erkende vorig jaar dat er het nodige schort aan de asbestverwijdering. In een brief aan de Tweede Kamer schreef Van Hoof dat erkende asbestverwijderaars en bedrijven die niet bevoegd zijn asbest te verwijderen vaak de voorschriften overtreden. Volgens Van Hoof een �zorgelijke� situatie omdat de overtredingen soms een direct gevaar opleveren voor de gezondheid van werknemers.

Ook Van Geel trok recentelijk nog aan de bel en constateerde dat de verwijdering van asbest vaak niet volgens de regels verloopt. Volgens staatssecretaris Van Geel gaat er �veel mis� bij de verwijdering van asbest tijdens de sloop van panden. Vaak ontbreekt de verplichte asbestinventarisatie bij sloopvergunningen. Ook worden bij deze werkzaamheden de geldende verwijderingsregels �maar matig� in acht genomen met alle risico�s vandien voor de mensen die werken en wonen in de directe nabijheid van een sloopwerk.

Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks ongeveer 800 mensen overlijden door blootstelling aan asbest in het verleden. Meestal gaat het om mensen die via hun werk langdurig met het materiaal in contact kwamen.

Wijzigingen

In het Asbestverwijderingsbesluit heeft Van Geel nu wijzigingen doorgevoerd om de greep op de asbestslopers te vergroten. Zo moeten voortaan aan alle sloopvergunningen een asbestinventarisatierapport ten grondslag liggen. Onder de sloopvergunning vallen ook sloopactiviteiten in het kader van onderhoud, renovatie of reparatie. Gemeenten konden voorheen ontheffing verlenen voor de asbestinventarisatieplicht. Die mogelijkheid is vervallen.

Daarnaast richt van Geel zijn pijlen vooral op het certificatiesyteem, dat volgens hem in zijn huidige opzet faalt. Om die reden is besloten de certificering niet meer onder te brengen in het Asbestverwijderingsbesluit, maar onder de arbowetgeving. Dat biedt meer mogelijkheden voor het toezicht op de certificatie.

Sociale Zaken gaat de certificerende instellingen aanwijzen en krijgen een wettelijke status, waarmee voorkomen moet worden dat commerciële overwegingen het oordeel van een certificerende instelling over een asbestverwijderingsbedrijf vertroebelen.

Het gecertificeerde bedrijf dat de asbest gaat verwijderen mag uitsluitend werken met mensen die zelf ook een certificaat hebben dat ze vakbekwaam zijn. De erkende toezichthouder krijgt in zijn opleiding aanvullend les in communicatieve vaardigheden aangezien uit onderzoeken is gebleken dat het daaraan schort.

Reageer op dit artikel