nieuws

Utrecht studeert op stagnatie bouw

bouwbreed

utrecht – De commissie van Utrechtse Statenleden die zich buigt over de stagnerende woningbouw in deze provincie, de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie (COB), gaat op stap. Na een aantal inventariserende onderzoeken waarvan de uitslag eind deze maand bekend wordt, willen de leden hun licht opsteken in de praktijk.

Hiervoor staan in de tweede helft van februari bezoeken op het programma aan partijen als bouwers, ontwikkelaars en gemeenten. Er worden bedrijven, instanties en bouwlocaties bezocht en gesprekken gevoerd met mensen uit de praktijk en mensen uit de wereld van wetenschap en onderzoek.

De afgelopen najaar geïnstalleerde COB bestaat uit acht statenleden van de verschillende fracties. Deze politieke commissie heeft zichzelf tot doel gesteld erachter te komen waarom er in Utrecht minder huizen worden gebouwd dan gewenst. Want ondanks de grote vraag naar woningen blijft de bouw daar achter vergeleken bij de rest van Nederland, zo viel de provinciebestuurders op.

Tot nu toe heeft de commissie haar werk uitbesteed aan onderzoekers die de feitelijke toestand in kaart proberen brengen. Daarbij gaat het onder meer om het verzamelen van actuele gegevens over de bevolkingsontwikkeling en de hieruit voortvloeiende woningvraag, evenals informatie over de woningmarkt, zowel in de koop- als huursector. Deze gegevens worden vergeleken met de ruimtelijke plannen en de bouwproductie van de afgelopen jaren. Ook de feitelijke belemmeringen om bouwplannen uit te voeren zijn onderwerp van onderzoek.

Bevindingen

Medio maart wil de COB haar bevindingen presenteren. Naar aanleiding hiervan wordt, zo is het plan, donderdag 16 maart een publieksdebat georganiseerd. De activiteiten worden daarna voortgezet met het bespreken van de conclusies ten behoeve de eindrapportage. De finale behandeling daarvan staat op de agenda voor de Statenvergadering van juni.

De kosten van de werkzaamheden van de commissie bedragen volgens een voorlopige raming tussen de een à twee ton. Een deel van dit geld is nodig voor externe advisering want het onderzoek voor de commissie is deels uitbesteed.

Reageer op dit artikel