nieuws

Uitleg begrippen branddoorslag en brandoverslag

bouwbreed Premium

rotterdam – SBR ontwikkelde een brochure Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Hiermee wil het onderzoeksinstituut een eind maken aan de begripsverwarring.

In de praktijk blijkt het begrip �weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag� moeilijk te interpreteren, laat staan toe te passen. Daarom heeft SBR het initiatief genomen gebruikers beter te informeren over de twee afzonderlijke begrippen en hun onderlinge samenhang.

De begrippen deden in 1992 hun intrede in het Bouwbesluit: een beginnende brand blijft beperkt tot een bepaalde omvang. Een brand dient beperkt te blijven tot één of meer brandcompartimenten. De eis wordt uitgedrukt in minuten: 20, 30 of 60 minuten.

In �Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag� wordt nog eens verduidelijkt wat het verschil is tussen beide begrippen, die nogal eens door elkaar worden gehaald. Branddoorslag is de branduitbreiding van de ene naar de andere ruimte die niet via de buitenlucht gaat, brandoverslag is de uitbreiding van de brand die wel via de buitenlucht verloopt.

Vervolgens wordt de gebruiker bij de hand genomen om stapsgewijs de �weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag� te bepalen. Een toepassingsvoorbeeld illustreert de berekening van de samengestelde weerstand, met behulp van een computerprogramma. Ook specifieke moeilijkheden bij de vaststelling komen aan de orde.

De brochure �Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag� kan worden besteld bij SBR via www.sbr.nl.

Reageer op dit artikel