nieuws

Transport per binnenschip brengt meer vaart in logistiek

bouwbreed Premium

Lang werd gezegd dat het binnenvaartschip een leuk alternatief was voor de vrachtwagen in het geval van vervoer van goederen in grote partijen zonder tijdsdruk. Zo zijn er van oudsher kolen en ertsen in aanzienlijke hoeveelheden over de binnenwateren vervoerd. Volgens Leen Schipper is dit beeld achterhaald. De hedendaagse binnenvaart is nogal gemoderniseerd en reageert adequaat op de vraag van de klant. Bovendien bedragen afroeptijden geen weken maar hooguit 1 à 2 dagen. Daarmee is er sprake van een zeer efficiënte logistiek, waarmee bovendien ons wegennet kan worden ontlast.

Enkele coöperaties van binnenvaartschepen zoals de Particuliere Transport Corporatie (PTC) in Rotterdam zijn momenteel in staat om binnen Noordwest Europa een dekkend transport te presenteren waarbij de klant optimaal op zijn wenken wordt bediend. Om enige duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden die de binnenvaart kan bieden hieronder de hoofdlijnen:

-Transport van A naar B volgens het �Just In Time principe�;

-Doordachte logistieke oplossingen inclusief voor- en natransport;

-�One stop shopping� over de gehele wereld.

Door de technologische ontwikkelingen is de binnenvloot vooral de afgelopen jaren gemoderniseerd. Er is nu een vloot voorhanden met hulpmiddelen zoals �tracking and tracing� mogelijkheden. Bij het vervoer van goederen kan gedacht worden aan koelschepen voor het transporteren van bijvoorbeeld medicijnen en andere waren van bederfelijke aard. Het mag overigens duidelijk zijn dat lading als grind, vervuilde grond, vervuilde bagger of andere gevaarlijke stoffen ook veel beter en veiliger per schip dan over de weg vervoerd kunnen worden. Een groot voordeel van coöperatief gebonden binnenvaartschepen is de persoonlijke betrokkenheid van de schipper/eigenaar met het transport. Men beschouwt de aan het schip toevertrouwde lading als zeer belangrijk. De schipper zal derhalve binnen de mogelijkheden vrijwel alles doen om de vracht zonder oponthoud of schade van A naar B te transporteren. Dit alles natuurlijk om de klant van de coöperatie tevreden te houden omdat dit ook zijn klant is.

Infrastructuur

Het Europees vaarwegennet is de laatste jaren sterk uitgebreid en wordt zorgvuldig onderhouden. Zo beschikken we in Nederland over een eigentijdse infrastructuur waardoor een goede logistiek haalbaar is. Daarbij is bijvoorbeeld een land als België goed bereikbaar en kunnen schippers door grote delen van Frankrijk varen. Ook Duitsland is uitgebreid voorzien van vaarwegen. Verder zijn landen als Oostenrijk, Polen, Tsjechië en de Donau-staten tot aan de Zwarte Zee goed bereikbaar. Denk hierbij ook aan slechte weersomstandigheden waar het vrachtvervoer veel meer last van ondervindt dan de binnenvaart. Hieruit valt te concluderen dat er maar weinig landen zijn die niet per binnenvaartschip bereikbaar zijn. De tijd dat men achter het binnenvaartloket rustig zat te wachten tot er een klant belde is vandaag de dag voorbij. Zo wordt er samen met de klant naar een adequate oplossing voor zijn vervoersprobleem gekeken. Indien de klant daar waarde aan hecht behoort zelfs de gehele uitbesteding van logistieke bedrijfsvoering tot de mogelijkheden inclusief �warehousing� en andere modaliteiten. Verder ziet men in de binnenvaart het transport ook niet meer als zware concurrent maar juist als aanvulling. Recentelijk zijn er studies gedaan om transporten uit voeren over een afstand van 50 km per binnenvaartschip en het voor en natransport met vrachtwagens af te handelen. In sommige gevallen kan dit al rendabel zijn.

Een veel gehoorde kreet is dat er niet genoeg lading voor een schip is. Maar over hoeveel lading hebben we het dan? Als je weet dat schepen vanaf 250 ton kunnen concurreren met andere vervoersmiddelen waarom dan niet eens met andere bedrijven in de omgeving om de tafel gaan zitten om te kijken wat de mogelijkheden zij om de stromen te bundelen. Een en ander te onderzoeken kost zonder meer tijd Het oproepen van een vrachtwagen is dan ook simpeler. Maar er worden nu initiatieven ontwikkeld om via een databank bedrijven met elkaar in contact te brengen om goederenstromen te bundelen. Stuit dit op problemen dan kan men kiezen voor de optie om de bundeling bij de databank te laten waardoor men een zorgeloze manier van logistiek realiseert. Uiteindelijk is de binnenvaart geen alternatief maar een manier van transport waar zeker ook de aannemerij baat bij kan hebben.

Leen Schipper

Schipco B.V. Consultancy, Rotterdam leenschipper@ptcba.nl

vaarwegennet

is sterk uitgebreid

Reageer op dit artikel