nieuws

Tempo Trans Europese Netwerken te laag

bouwbreed

brussel – Als de realisering van de Trans-Europese Netwerken in dit tempo doorgaat, dan zijn de verbindingen nooit voor 2020 klaar. Gebrek aan geld is een voorname reden. Daarom pleiten de Europese bouwers van de FIEC voor alternatieve financieringen.

Tot 2020 moet nog voor 192,3 miljard aan werken worden uitgevoerd. Gemiddeld genomen is voor slechts 42,5 procent van de waarde van de projecten de financiering rond. Vooral in de nieuw-toegetreden landen in de EU is de financiering veelal nog niet geregeld.

“Gezien de oplopende vertraging in de realisatie van deze projecten en de potentieel beschikbare financiering, is het onrealistisch te veronderstellen dat het geheel van corridors in 2020 gereed is”, laat de Internationale Federatie van Bouwondernemers (FIEC) weten in reactie op het witboek over de TEN�s.

De noodzaak van alternatieve financiering klemt temeer omdat alleen al in de periode 2007-2013 de dertig prioritaire projecten 110 miljard gaan kosten. Volgens de Europese Commissie is daarvoor een budget beschikbaar van ruim 20 miljard over die zeven jaar. Door daar een multiplier van vijf op te zetten, wordt het bedrag van 110 miljard gehaald.

Vraagtekens

De FIEC zet daar echter grote vraagtekens bij. Daarbij wijzen de bouwers erop dat inmiddels de co-financiering door de commissie is opgetrokken tot maximaal 30 procent en in uitzonderlijke gevallen zelfs naar 50 procent. Een multiplier van vijf is dan veel te hoog.

Bovendien zijn er twijfels of de overheden in de betrokken lidstaten voldoende financiële middelen kunnen vinden voor de restfinanciering. Dit geldt zeker nu de oorspronkelijke plannen rond de zogenoemde Eurovignet-richtlijn door Europese Raad en Europees Parlement ondergraven dreigt te worden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat deze richtlijn de mogelijkheid zou bieden om de inkomsten daaruit in te zetten voor investeringen in alle infrastructuur. Dat dreigt nu de nek omgedraaid te worden.

Om die problemen te tackelen pleit de FIEC er onder meer voor om het mogelijk te maken de verschillende Europese fondsen te combineren in een TEN-project. Daarbij gaat het vooral om de structuur- en cohesiefondsen. Daarnaast zou het voor de Europese Investeringsbank gemakkelijker moeten worden leningen te verstrekken voor belangrijke projecten.

In de sfeer van private financiering moet Europa de status van publiek-private projecten eens helder maken. In een aantal landen worden andere Europese regels zoals die voor de interne markt en mededinging, als belemmering gezien voor brede toepassing van pps. Ook moet de commissie zich sterk maken voor een specifieke boekhoudstandaard voor pps. Momenteel moeten er twee worden gehanteerd, een voor pps-projecten waar de inkomsten gegarandeerd worden door overheden, en een waar de inkomsten uit concessies komen. Die laatste worden als risicovoller gezien.

Reageer op dit artikel