nieuws

Stichtingen halen Fort Hazepoot uit het stof

bouwbreed

arcen – De stichtingen Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL) en het Limburgs Landschap zijn in Arcen begonnen met het zichtbaar maken van het uit de 80-jarige oorlog stammende Fort Hazepoot, onderdeel van de Fossa Eugeniana. Dat is een door de Spanjaarden aangelegde kanaalverbinding uit de 17de eeuw tussen Maas en Rijn.

Dit eeuwenoude Spaanse pionierswerk ligt schuil achter bomen en struiken. Die worden nu weggehaald van de taluds van het kanaalrestant, de aarden wallen, schanstaluds en het binnenterrein van het imposante Fort Hazepoot.

De Fossa Eugeniana werd in de 17de eeuw door de Spanjaarden aangelegd als kanaal en verdedigingslinie tussen Rijn en Maas om zo de Hollanders economisch te treffen. Om dit kanaal te beschermen werden forten gebouwd en sluizen aangelegd. Het kanaal kwam echter nooit in gebruik en werd in de loop der eeuwen deels aan het zicht onttrokken. Ook de forten verdwenen of raakten begroeid met bos.

Benedenstrooms

Tijdens de 80-jarige oorlog werd het kanaal Fossa Eugeniana aangelegd, vanuit militaire en economische motieven. In 1626 begonnen Spaanse militairen in het Maasdal met de aanleg van de Fossa om de handel naar het Rijnland van de Republiek der Nederlanden te saboteren. De Maas-Rijnverbinding zou vervolgens aansluiting moeten krijgen op de Noordzee (Oostende). Er waren zelfs Spaanse militairen die dachten dat ze met deze Fossa ook de Rijn benedenstrooms konden droogleggen en de steden in het stroomgebied van de Maas onder water konden zetten.

Kanaalprofiel

Het grootste fort, �de Hazepoot� werd dwars op de Fossa geprojecteerd, waardoor het zijn unieke dubbele vorm kreeg. Het kanaalprofiel liep dwars door het fort. Het fort was heel strategisch aangelegd in een ontoegankelijk moeras. Het doek voor dit militair prestigeproject viel definitief in 1632 toen het gebied in �Staatse� handen kwam.

Begin negentiende eeuw nog rezen de 11 meter hoge, steile bastions van Fort Hazepoot boven het toenmalige heide- en moeraslandschap uit. Het zicht op dit Spaans militair complex nam in de eeuwen daarna af door de verbossing van het heidegebied en ontginningen van het moerasgebied. Door het opgaande bos is het fort tegenwoordig nagenoeg onzichtbaar.

Dat wordt dus nu hersteld. Ten noorden en zuiden van Fort Hazepoot ligt nog de duidelijk zichtbare loop van het voormalig kanaal.

Reageer op dit artikel