nieuws

Stichting wil van Elux nieuwe installatiestandaard maken

bouwbreed

den haag – Woningcorporatie Standvast Wonen uit Nijmegen laat het eerste woningbouwproject realiseren dat officieel volgens de richtlijnen van Elux wordt geïnstalleerd. De 26 woningen van het project Donjon in Beuningen krijgen een elektrische installatie naar een ontwerp van de elektrotechnische fabrikanten, groothandels en installateurs, verenigd in de stichting Elux.

Elux voorziet nieuwbouwwoningen van een uitgebreide elektrische installatie waarbij in elk vertrek aansluitmogelijkheden zijn voor de netspanning van 230 volt, telefoon, internet, televisie en uiteenlopende apparatuur. In de woning komen twee leidingnetten: het ene is voor de netspanning van 230 volt; het tweede voor toepassingen van zwakstroom zoals kabeltelevisie en -radio, telefonie, internet, luidsprekers, intercom, deurvideo en huisautomatisering. Met Elux kunnen deze aansluitingen ook achteraf in vrijwel alle ruimten van het huis worden aangebracht, legt woordvoerder J. van de Scheur van de stichting uit. Elux biedt ook faciliteiten voor gezondheidszorg aan huis en beveiliging.

Het systeem komt in grote lijnen overeen met het Komfort Installatie SySteem oftewel KISS van Hager Tehalit, een fabrieksgebonden concept dat voorziet in een flexibele infrastructuur voor (elektro)technische installaties. Aan Elux doen inmiddels twintig fabrikanten en zeven groothandelaren mee. Inmiddels zijn er ook ruim 300 installateurs die het systeem aanleggen volgens de bepalingen van de stichting.

Belangstelling

Elux omvat de varianten basis, comfort en supreme. De bepalingen voor de basisuitvoering zijn inmiddels gereed; die voor de overige twee zijn volgens Van de Scheur voor ruim 70 procent afgerond. De stichting constateert een stijgende belangstelling voor het installatieconcept van onder meer corporaties, mede door het hogere comfort van de installatie. De huidige installatienorm NEN 1010 voorziet hooguit in twee telefoon- en twee CAI-aansluitingen. De norm legt een basis voor veiligheid maar de voorschriften waaraan de installatie moet voldoen sluiten niet meer aan op de huidige wensen van het woon- en leefcomfort, zegt Van de Scheur. Elux biedt een alternatief voor aansluitingen zonder hakken en breken en zonder geknutsel met verlengsnoeren en extra stekkerdozen. De Stichting Elux is inmiddels gevraagd zitting te nemen in de normcommissie van het Nederlands Normalisatie Instituut om mee te praten over wijzigingen in NEN 1010. De stichting werkt verder nauw samen met de vakgroep Elektrotechnische Installateurs van de bedrijfstakvereniging Uneto-VNI.

De Elux-installatie is als nieuwe standaard omschreven en opgenomen in de Stabu bestekteksten. Dat biedt duidelijkheid aan alle betrokken partijen, zoals installateurs, projectontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars, vindt Van de Scheur. De gestandaardiseerde infrastructuur wordt tijdens de bouw aangelegd, waardoor de kosten relatief laag blijven. De meerkosten van een basisinstallatie bedragen om en nabij 2000 euro. Omdat de hele Elux-infrastructuur onder de bouwkosten valt kunnen de kosten volledig meegefinancierd worden in de hypotheek.

Eén van de erkende Elux-installateurs is Elektrotechnologie J. van Heeswijk uit Schijndel. Die bood de Nijmeegse corporatie Standvast Wonen aan het concept te realiseren in het project Donjon in Beuningen. Aannemersbedrijf Van Bergen uit dezelfde plaats bouwt de 45 appartementen waarvan er 29 onder de huursector vallen. Alle huurappartementen worden direct voorzien van een Elux-installatie.

De toekomstige kopers kunnen het systeem als optie laten aanleggen. De (meer)prijs van de installatie wordt niet verrekend met de huurprijs.

Reageer op dit artikel