nieuws

Stabu en Noren stemmen objectbibliotheek af

bouwbreed

den haag – De Noorse stuurgroep van het Norwegian BuildingSMART-project en de Stichting Stabu hebben een overeenkomst gesloten om hun objectbibliotheken BARBi en STABU Lexicon op één lijn te krijgen. “Weer een stap op weg naar een internationale standaard”, zegt algemeen directeur M. van Hezik van de Stichting Stabu.

Met het ondertekenen van de zogenoemde �Letter of Intent� onderschrijven beide partijen de strategische voordelen van een samenwerking die kan leiden tot internationaal draagvlak voor op ISO 12006-3 gebaseerde objectenbibliotheken. De objectenbibliotheek Lexicon van Stabu maakt het mogelijk dat computers probleemloos informatie kunnen uitwisselen over tekeningen (CAD), kwaliteit (onder andere bestekken) en kosten.

Stabu heeft de afgelopen jaren veel energie gestoken in ontwikkeling van de objectenbibliotheek. Het project maakt deel uit van de ruggengraat voor de ict-toepassingen in de bouw (PAIS genaamd) en wordt gefinancierd door PSIBouw. In de Noorse bouwindustrie loopt vanaf begin 1998 een LexiCon-achtig project genaamd BARBi (Bygg og Anlegg Referanse Bibliothek). Zowel de Noorse als de Nederlandse objectenbibliotheek is opgezet volgens het raamwerk voor objectgeörienteerde informatie zoals in de ISO 12006-3 voor de bouw gegeven. Beide bibliotheken zijn het verst gevorderd van de internationale projecten op dit gebied.

Samenwerking tussen de Nederlandse en Noorse organisaties is gewenst omdat de internationale ISO-norm wel het raamwerk levert voor de objectbibliotheken, maar dat er verschillen in interpretatie van de norm mogelijk zijn.

“Met de norm in de hand kan er toch verschil in uitkomsten ontstaan. Daarom hebben we in Nederland al eerder een document met technische afspraken opgesteld hoe je praktisch te werk moet gaan met het opstellen van objectbiblio-theken”, aldus Van Hezik.

Deze NTA 8611 is vertaald en is nu onderdeel van de samenwerking met de Noren om te komen tot het bouwen van een gezamenlijk systeem dat door verschillende partners kan worden gevuld.

“Als we dan samen internationaal �leading� zijn kunnen we ons systeem aan organisaties in andere landen aanreiken. Die kunnen er dan nationale vulling aan geven”, legt Van Hezik uit. Alhoewel een internationale standaard voor de objectbibliotheken voor elk land hetzelfde is, zal elk land er een eigen vulling aan geven, er zullen bijvoorbeeld andere kwaliteitsafspraken gelden. “Maar wij willen met de Noren een systeem maken dat tot wereldstandaard verheven kan worden”, schetst Van Hezik de visie achter de samenwerking.

Reageer op dit artikel