nieuws

Sloper Beelen wint rechtszaak tegen Radboud ziekenhuis

bouwbreed

arnhem – Het Nijmeegse Universitair Medisch Centrum St. Radboud mag de sloop van een aantal gebouwen op het ziekenhuisterrein niet gunnen. Dit heeft de Arnhemse voorzieningenrechter beslist in het kort geding van Beelen Sloopwerken tegen het ziekenhuis.

Mocht het Radboud ziekenhuis het werk toch gunnen aan Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, dan moet het ziekenhuis eenmalig 3 miljoen betalen aan Beelen, zo heeft de rechter beslist in een zogenoemd kop-staartvonnis zonder motivering. Die volgt later.

Het geding was door Beelen aangespannen nadat hij als goedkoopste op de laatste plaats van de vijf aanbieders was geëindigd. Aangezien als gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Aanbieding was gehangen, had dat theoretisch gekund, ware het niet dat Beelen juist veel ervaring heeft met sloop van delen van ziekenhuizen.

Bovendien bleek tijdens het geding dat het medisch centrum zelf fouten had gemaakt bij het toekennen van kwaliteitsscores. Daardoor telde de prijs niet voor 40 procent mee, zoals was aangekondigd, maar slechts voor 13 procent.

Tevens bleek een aantal aanbieders zich niet aan het bestek te hebben gehouden. Daarin stond dat in vijf A-4tjes bedrijven hun ideeën over de uitvoering moesten geven. Een uitgewerkt werkplan werd pas voor de aanvang van het werk gevraagd. Een enkele partij had al veel meer geleverd onder andere voor de risico-analyse. Het Radboud had die meerdere pagina�s en ook een korte mondelinge toelichting meegenomen in de beoordeling van de aanbiedingen.

Risico-analyse

De rechter heeft dan ook geoordeeld dat die werkwijze niet correct is. Daarom moet het ziekenhuis de kwaliteitscriteria �risico-analyse en projectbeheersing� en �werkplan geënt op de asbest- en sloopwerkzaamheden� opnieuw (laten) beoordelen.

Volgens Wim Beelen van het gelijknamige sloopbedrijf betekent dit dat een deel van de aanbestedingsprocedure opnieuw moet. Daarbij kunnen de aanbieders die te veel pagina�s hebben ingeleverd uitgesloten worden of Beelen kan in staat worden gesteld ook een uitgebreidere risico-analyse in te leveren.

Aangezien er in dit soort werken afgezien van het asbest-risico slechts drie risico�s zijn; stof, geluid en trillingen, is dat niet al te ingewikkeld.

Het medisch centrum wil nog niet reageren op het vonnis. Eerst wil men de motivering ervan bestuderen.

Reageer op dit artikel