nieuws

Sint-Maarten vlucht in bouw voor toerisme

bouwbreed

philipsburg – Wegen zijn afgezet, gebouwen staan in de steigers, bulldozers en cementwagens rijden, af en aan. Het Caribische eiland Sint-Maarten is veranderd in één grote bouwput. De ontwikkelaars gaan ongebreideld hun gang, dit tot ongenoegen van lokale natuurorganisaties en milieuwetgevers. “Overontwikkeling is een reëel gevaar”.

Sinds eind jaren negentig is de lokale overheid van de populaire vakantiebestemming al bezig flink te investeren in allerlei grote projecten. In de bouw van een 600 meter lange cruisepier met bijbehorende havenfaciliteiten en vernieuwing van de luchthaven, maar net zo goed in de vergroting van de hotelcapaciteit en verbetering van het verstopte wegennet.

“De groeipotentie van het toerisme is groot”, zegt Theo Heijliger, commissioner (wethouder) van Toerisme en Economische Zaken. “Het afgelopen decennium is de groei wel acht tot tien procent per jaar geweest. Begrotingsproblemen hebben echter grootschalige bouwplannen altijd in de weg gestaan. Met hulp van private partners zijn we in staat deze plannen inmiddels wél ten uitvoering te brengen.”

De plannen zijn ambitieus. Toerismegebonden bouwactiviteiten zijn onder meer ondergebracht in het Master Plan Philipsburg (voor de verbetering van de infrastructuur en het aanzicht van de hoofdstad) en een integraal tienjarenprogramma voor verbetering van de toeristische industrie (nog in concept). Momenteel zijn er zo�n vijftien projecten in ontwikkeling om in 2000 hotelkamers en appartementen te voorzien, bovenop de huidige 3500. Voor de komende vijf jaar wordt rekening gehouden met nog eens 2200 extra accommodaties.

Cruisebezoek

Behalve de stijging van het verblijfstoerisme zal ook het cruisebezoek verder aantrekken. Prognoses geven aan dat er 43 procent meer cruiseschepen verwacht worden tot 2010. Hoewel dit dagtoerisme geen hotelkamers of appartementen nodig heeft, is het belangrijk dat de toerist een prettige ervaring opdoet. Heijliger: “De meeste cruisepassagiers blijven in Philipsburg om belastingvrij te winkelen. Om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, investeren we momenteel in het verfraaien van de stad en herstellen van de infrastructuur. Als extra attractie liggen plannen klaar voor de aanleg van een 16.000 vierkante meter groot waterpark met dolfijnen en zeeleeuwen.”

De uitvoering van alle plannen stuit echter op groot verzet van lokale natuur- en milieuorganisaties. Ze ageren massaal tegen de bouwput die Sint-Maarten geworden is en de daarmee gepaard gaande vernietiging van natuurgebieden. Bijvoorbeeld de inpoldering van lagunes en ponden (binnenmeertjes), die als natuurlijke zuiveringsinstallaties dienen voor afvalwater uit de heuvels naar zee. Maar ook de bedreiging van de kustflora en -fauna, of de vernieling van cultureel-historisch erfgoed. Zoals de voormalige slavenwallen die door de aanleg van wegen steeds meer verdwijnen.

Volgens Paul Mooij, openbaar aanklager op het eiland en specialist op het gebied van milieuwetgeving, verloopt de ontwikkeling van Sint-Maarten ongebreideld. “Ontwikkelaars hebben nagenoeg vrij spel op het eiland. Vaak wordt al met bouwen begonnen voordat er vergunningen zijn afgegeven en inspraak is geweest. Ook missen hier tal van regels om bouwplannen in goede banen te leiden. Zo is er een bouwverordening van 1935 waar je niet veel mee kunt. Daarbij zijn er voor de meeste gebieden geen bestemmingsplannen, worden er geen milieueffectrapportages uitgevoerd en schort het aan handhaving wegens gebrek aan personeel en kennis.”

Mooij wijdt het ongebreidelde bouwen aan het gebrek aan wetgeving en langetermijnvisie. “Men stapt in deze kleine gemeenschap niet snel naar een rechter omdat men bang is voor de gevolgen. Je hebt elkaar namelijk misschien ook weer eens nodig.”

Overontwikkeling is daardoor een reëel gevaar, aldus Mooij. “Tachtig procent van het eiland is al volgebouwd. En ook op het laatste restje wordt geaasd. Duurzame en beheerste ontwikkeling van de bouw is iets dat hier nog op gang moet komen. Er wordt nauwelijks gekeken hoe het eiland er over twintig jaar voorstaat. Als straks eenmaal alles is volgebouwd, zijn de gevolgen helaas moeilijk terug te draaien. Nu zijn het nog de economische belangen die het zwaarst wegen.”

Heijliger is er niettemin van overtuigd dat alle bouwplannen de wettelijke procedures volgen. “Toerisme is echter dé pijler waar de economie van het eiland op is gebaseerd. Met de inkomsten kunnen we niet alleen de infrastructuur verbeteren, maar ook banen creëren, aan sociale huisvesting doen en geld in ziekenzorg en educatie stoppen”, aldus Heijliger. “�Bouwen aan toerisme is onze enige keuze.”

Reageer op dit artikel