nieuws

Sensoren in dijken voorkomen doorbraak

bouwbreed

Een breed consortium gaat bij Bellingwolde (Gr.) in een speciaal aangelegde proefdijk de mogelijkheden van verschillende sensor- en ict-technologieën testen.

Dat heeft de NOM bekendgemaakt. Onder de andere initiatiefnemers bevinden
zich TNO-ICT, het Waterschap Hunze en Aa’s en Rijkswaterstaat. Verder werken er
meer dan twintig bedrijven aan het project mee, waaronder het kennisinstituut
GeoDelft.

Doel van de proef is waterschappen in staat te stellen dijken 24 uur per dag
te monitoren. De initiatiefnemers hopen hiermee overstromingen als die in Wilnis
te kunnen voorkomen.

Voor het onderzoek wordt in een kleine polder bij Bellingwolde een proefdijk
aangelegd van ongeveer een kilometer lang. Gedacht wordt aan dijkvakken met
verschillende materialen zoals zand, klei en veen. In de zogenoemde IJkdijk
zullen verschillende sensor- en ict-technologieën worden geplaatst. De locatie
van de sensoren in het dijklichaam zal afhankelijk zijn van het
bezwijkmechanisme.

De onderzoekers willen te weten komen hoe zowel nieuwe als bestaande
apparatuur zich in de praktijk in een dijklichaam gedraagt.

Tegen de dijk zal water worden gezet om te testen of de aangebrachte sensoren
zinvolle waarden opleveren over de veranderingen in de dijk.

Reageer op dit artikel