nieuws

Puin, leem en geroerde grond in kern Pyramide Austerlitz

bouwbreed

woudenberg – Acht sonderingen en een pulsboring moeten duidelijkheid verschaffen over de grondmechanische toestand van de Pyramide van Austerlitz, want na een ingrijpende restauratie in 2003 verzakte het Rijksmonument weer binnen een jaar. Eerste metingen wijzen op een basis van puin, leem en geroerde grond tot op een diepte van 15 meter in de kern.

In 2000 besloot eigenaar Stichting Pyramide van Austerlitz definitief voor een grootschalige restauratie van de piramide die op dat moment veel weg had van een met kleine bomen en struiken begroeide heuvel. Enkele jaren later, na een investering van een miljoen euro, stond de piramide er weer mooi bij. Dit was echter van heel korte duur want aan het einde van 2003 bleken de nieuwe graszoden waarmee de trapsgewijze vorm was hersteld alweer te verzakken. Onderzoek toonde aan dat de grondmechanische aanpak in het restauratieplan ontoereikend was geweest.

Een nieuw plan voorzag in een bekisting van betonijzer met ondersteunende palen op de hoeken van de treden. Hierdoor is het mogelijk om de wegglijdende graszoden in de piramide te verankeren. Maar de provincie wilde pas weer over een garantstelling praten als er een goed onderbouwd herstelplan voorhanden was. Basis van het nieuwe plan zijn de acht sonderingen en een pulsboring die door Wiertsema & Partners Raadgevende Ingenieurs in opdracht van Oranjewoud gisteren werd uitgevoerd.

Volgens A. Palsma, hoofd uitvoering bij Wiertsema & Partners gaat het daarbij om vier sonderingen in de kern van de piramide en vier sonderingen aan de voet. “We meten daarbij enerzijds de waterspanning en anderzijds de plaatselijke kleef en conusweerstand”, aldus Palsma. Voor het sonderen heeft een mobiele kraan een kleine sondeer- en boormachine op de piramide gehesen. Na een eerste sondering blijkt de conus op weinig weerstand te stuiten.

Stabiliteit

Palsma: “Dat duidt op een losse pakking want met slechts één anker kwamen we al zonder problemen op een diepte van 12 meter.” Volgens overlevering is de piramide trapsgewijs gebouwd met heideplaggen als bekisting en zand als opvulling. Maar volgens Palsma tonen de sonderingen dat de grond puin bevat en geroerd is tot op een diepte van 15 meter. “Dat komt, in combinatie met de aangetroffen leem en humusachtige grond, de stabiliteit uiteraard niet te goede.”

De verklaring die Palsma geeft voor de gewijzigde grondsamenstelling is het met regelmaat ophogen van de berg want de Pyramide van Austerlitz wordt sinds zijn bouw in 1804 geplaagd door verzakkingen. Al in 1806 bleek de piramide al aan te verzakken. Generaal Marmont was de initiatiefnemer voor de bouw die de piramide ter meerdere eer en glorie van Napoleon liet bouwen door zijn manschappen.

Marmont was van de kwetsbaarheid op de hoogte en besloot daarom de piramide al in 1805 met baksteen te bekleden. De veertig wagens met bakstenen die hij bestelde, zijn echter nooit op de plaats van bestemming aangekomen. Naar aller waarschijnlijkheid zijn ze in de loop der tijd door bewoners in de omgeving ontvreemd voor eigen gebruik.

Over enkele weken is de rapportage naar aanleiding van de sonderingen te verwachten.

Reageer op dit artikel