nieuws

Pps ook in buurlanden langzaam van start

bouwbreed

amsterdam – In de buurlanden België en Duitsland neemt publiek-private samenwerking nog geen hoge vlucht. Toch zal dat moeten veranderen als overheden serieus willen investeren in vooral infrastructuur.

Net als in ons land hebben overheden in België en Duitsland last van gebrek aan publieke middelen. Daaraan kan wat worden gedaan als de buurlanden het voorbeeld van Groot-Brittannië volgen en meer private financiering aanboren. Dit blijkt uit de landen-profielen van accountantsbureau Deloitte.

In België is traditiegetrouw sprake van sterk fluctuerende bouwproductiecijfers. In 2004 steeg de productie nog met 3,6 procent naar 23,6 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2005 was er sprake van een fikse daling met 12,7 procent, aldus cijfers van Euroconstruct.

Deloitte ziet echter op middellangetermijn een stabilisatie optreden. Dit geldt dan vooral voor de b&u-sector. In de gww-sector, die voor 80 procent afhankelijk is van overheden, maakt de productie een golfbeweging mee van vier jaar. Telkens als er verkiezingen naderen, stijgt de productie. Voor de korte termijn ziet Deloitte geen opleving bij gebrek aan geld. De komende gemeenteraadsverkiezingen bieden echter wel kansen. Wil er sprake zijn van een stabielere productie in deze tak van sport, dan zal België toch eens werk moeten gaan maken van private financiering. Dat is niet alleen goed voor de bouw, maar ook voor de economische groei. In Duitsland gaan de zaken nog steeds slecht. De productie (78,8 miljard in 2004) is slechts 3,6 procent van het Bruto Binnenlands Product. In Nederland ligt dat percentage rond de 10.

Het aantal bouwbedrijven neemt dan ook nog steeds af met de teloorgang van Walter Bau, nummer drie qua grootte, als dieptepunt. Het aantal werknemers bedraagt nog maar 2 procent van de werkzame beroepsbevolking tegen 5,4 procent in Nederland. Toch ziet Deloitte lichtpuntjes. Sinds een akkoord tussen de federale overheid en de bouw in 2004 is 2 miljard extra uitgetrokken vooral voor wegen en spoorwegen. Daar komt sinds begin deze week nog eens een fors bedrag bij van de 25 miljard die de regering-Merkel wil uittrekken voor investeringen. Een groot deel daarvan gaat opnieuw naar infrastructuur. Daarnaast begint publiek-private samenwerking op gang te komen. Juni vorig jaar is een wet aangenomen die het met name voor gemeenten mogelijk moet maken pps-projecten te starten. Verwacht wordt dat die wet vanaf volgend jaar productie-effecten gaat hebben. Nu al is een aantal pps-projecten voor autosnelwegen in de aanbestedingsfase. Desondanks verwacht Deloitte toch nog een verdere �markt shake-out�.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels