nieuws

Plannen en ontwerpen voor toenemend aanbod water

bouwbreed

basel – Niet alleen in Nederland is het besef doorgedrongen dat water niet altijd buiten de dijk is te houden. Met het oog op een lokaal toenemend aanbod van hemelwater, grondwater of rivierwater maakt water steeds vaker deel uit van landschap en architectuur met overstroomgebieden, inpandige waterlopen, vijvers of fonteinen.

�New Waterscapes-Planning, Building and Designing with Water� van Herbert Dreiseitl en Dieter Grau gaat over de inpassing van �waterelementen� in de directe omgeving.

In de eerste vijf hoofdstukken die alle vooraf worden gegaan door een essay, komt een grote variatie voorbeeldprojecten aan bod. In het afsluitende hoofdstuk gaan de samenstellers in op oplossingen voor water in het open stedelijk gebied, aan de hand van voorbeelden en constructietekeningen geven zij oplossingen om water te beheersen.

Van de bijna veertig internationale projecten die zijn beschreven komen er twee van Nederlandse bodem: het geïntegreerde waterontwerp voor de ING Bank aan de Zuidas en het onlangs gerealiseerde hoofdkantoor van DWR/AGV (Dienst Waterbeheer en Riolering/Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht).

Onder de voorbeelden bevinden zich eveneens vermaarde projecten zoals het City Park in Portland (Oregon), de botanische tuinen in de New York Queens en het hoofdkwartier van de McLaren Company van Norman Foster. Het boek besluit met een overzicht van alle opgenomen projecten en hun belangrijkste data.

�New Waterscapes-Planning, Building and Designing with Water� is een uitgave van Birkhäuser-Publishers for Architectuur uit Basel en is samengesteld door Herbert dreiseitl en Dieter Grau. Hardcover, 176 pagina�s. De uitgave is Engelstalig en kost 59,90 euro exclusief btw. ISBN 3764372451.

Reageer op dit artikel