nieuws

Opwaardering Van Harinxmakanaal

bouwbreed

De provincie Friesland laat onderzoeken wat de kosten zijn van uitbreiding of verlegging van het Van Harinxmakanaal tussen Harlingen en Leeuwarden. Onderzoeksbureau Ecorys uit Rotterdam kijkt zowel naar simpele als zwaardere opwaarderingen van het kanaal.

In het minst ingrijpende voorstel blijft het van Harinxmakanaal – dat door een groot deel van Friesland loopt – vrijwel onveranderd, maar wordt hier en daar een aanpassing gedaan. Daarnaast kijkt het onderzoeksbureau naar zwaardere en duurdere oplossingen, zoals de omlegging van een deel van het kanaal bij Leeuwarden. Dat deel loopt nu door Leeuwarden, maar zou ruim om de stad heen kunnen worden gelegd. De kosten van zo’n grootschalig project liggen rond 500 miljoen euro.
De provincie Friesland gaf twee jaar geleden aan dat het Van Harinxmakanaal opgewaardeerd moest worden naar klasse Va. Dat betekent bevaarbaar voor vrachtschepen met een diepgang van 3,5 meter en een laadvermogen van 2500 ton. Uit een kort onderzoek onder verschillende partijen bleek daarentegen dat het niet echt nodig was om het kanaal te verbreden en verdiepen. Alleen het deel tussen Harlingen en Franeker zou belang hebben bij een opwaardering.
Toch wilde de provincie vasthouden aan de mogelijkheid het hele Van Harinxmakanaal aan te pakken. Gevolg is een grootschalig onderzoek naar de kosten en baten. Een snelle afhandeling is daarbij belangrijk.

Reageer op dit artikel