nieuws

Opslag algemene kosten opgelopen naar recordhoogte

bouwbreed

amsterdam – De opslag voor algemene kosten (ak) die bouwbedrijven aan opdrachtgevers doorberekenen, is opgelopen tot 7,6 procent. In de afgelopen tien jaar werd nooit eerder een zo hoog ak-percentage genoteerd.

Dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB), dat zich baseert op de jaarrekeningen van bouwondernemingen van 2004. In een jaar tijd steeg de opslag voor algemene kosten als percentage van de directe kosten met maar liefst 0,7 procentpunt. Een zo sterke toename kwam het afgelopen decennium nog niet eerder voor.

In 1995 bedroeg het gemiddelde ak-percentage 7,3 procent. In de jaren daarna daalde de algemene kosten naar 6,6 procent in 2000. Sindsdien is weer sprake van een opgaande lijn.

Daarmee volgt het opslagpercentage de bedrijvigheid in de bouwsector in tegengestelde richting. Zijn de marktomstandigheden goed, dan zakt het ak-percentage; gaat het slecht dan stijgt de opslag. Dat in een hoogconjunctuur de algemene kosten dalen, wijt het EIB aan de “betere bezetting van het productieapparaat” in zo�n periode.

De algemene kosten van het bouwbedrijf zijn een vast onderdeel van begrotingen van bouwwerken. Het betreft bedrijfsgebonden kosten die moeilijk kunnen worden uitgesplitst en via een opslag in rekening worden gebracht op de direct verrekenbare kosten. Dit gebeurt omdat algemene kosten weinig samenhang vertonen met de productie, maar wel uit de opbrengst daarvan moeten worden terugverdiend.

Het grootste deel van de algemene kosten, zo�n 45 procent, betreffen arbeidskosten van directie, secretariaat en administratie. Afschrijving en huur zijn goed voor 32 procent.

De meeste bedrijven, 43 procent, hebben een opslagpercentage voor algemene kosten van 5 of minder. Ongeveer eenderde van de ondernemingen hanteert een ak-percentage van tussen de 5 en 10 procent. Een kwart komt hier bovenuit. Bijna 10 procent kent een percentage van meer dan 15 procent.

Uit de cijfers van het EIB blijkt dat de algemene kosten verschillen per sector. In de burgelijke- en utiliteitsbouw ligt het ak-percentage in 2004 op 7,3 procent, 0,5 procentpunt hoger dan een jaar daarvoor. In de gww-sector steeg de opslag voor ak van 7,5 naar 8,3 procent.

Ook speelt de bedrijfsomvang een rol. Zo ligt de algemene kosten in het kleinbedrijf op 6,8 procent, in het grootbedrijf op 7,4 procent en het middenbedrijf op 8,8 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels