nieuws

Nog veel vraagtekens over gevolgen Zorgwet Verplichte verzekering grensarbeiders wellicht in strijd met Europees Verdrag

bouwbreed Premium

brussel – Nederbelgen die in Nederland werken, maar ook echte Belgen die hier werken, weten nog steeds niet hoe de nieuwe Zorgwet gaat uitpakken. Eén ding weten ze wel, ze zijn duurder uit zonder dat daar betere zorg tegenover staat.

“Het is vreemd”, vertelt een Nederbelg (een Nederlander die werkt in België), die niet bij name genoemd wil worden. “Als principe is afgesproken het woonlandbeginsel. Maar omdat ik in Nederland werk, ben ik wel verplicht verzekerd via de Zorgwet, die niet of nauwelijks mijn zorg betaald in mijn woonland. Daarvoor moet ik mij aansluiten bij de zogenoemde mutualiteit, de zorgkas, die een uitgekleed ziekenfonds is. Daarnaast moet ik mij dan nog bijverzekeren voor een zogenoemde hospitalisatieverzekering en dan nog krijg ik niet al mijn kosten vergoed”,

Daarnaast zit het Belgische zorgstelsel geheel anders in elkaar. Zo betaalt iedere ingezetene een bijdrage aan de Vlaamse zorgverzekering en zogenoemd Remgeld, een soort eigen risico. Verder bepalen Belgische geneesheren zelf de hoogte van hun ereloon. Zit dat boven wat de mutualiteit vergoed, dan is het zelf dokken. En om het feest compleet te maken vraagt de Belgische belastingdienst nog een 9,25 procent belasting op de premies van de Nederlandse verzekeraars.

Hetzelfde geldt ook voor een echte Belg die in Nederland woont. Omdat die belasting en premies betaalt in Nederland, is hij ook hier in de verplichte zorgverzekering. Vanwege het woonlandbeginsel is hij daarnaast in België verzekerd zoals hij daar altijd verzekerd was. “Ik kan natuurlijk kiezen voor een buitenlandpolis bij een Nederlandse verzekeraar. Maar dat kost me een paar honderd euro extra per maand”, aldus de Nederbelg. Zelfs dan is volledige dekking nog onzeker.

Volgens een specialist op het gebied van grensarbeid valt het echter wel mee. Voor ziekenfondsverzekerden verandert er relatief weinig. Voor particulieren wel, omdat die nu in Nederland verplicht verzekerd moeten zijn. Maar hij geeft toe dat Nederbelgen minder waar voor hun geld krijgen.

Volgens juristen kan de Nederlandse Zorgwet daarom wel eens in strijd zijn met het Europese Verdrag. Dat gaat onder meer uit van vrij verkeer van personen. In diverse uitspraken heeft het Europese Hof van Justitie er al blijk van gegeven die regel heel strikt te interpreteren. Elke belemmering van het vrije verkeer wordt door de rechters aangepakt.

De Zorgwet zou door de rechters wel eens uitgelegd kunnen worden als belemmerend indien blijkt dat het financieel uiterst onaantrekkelijk wordt in een ander EU-land te gaan wonen. Dat druist dan in tegen de Europese gedachte waardoor de Zorgwet in deze vorm in ieder geval niet kan blijven bestaan.

Reageer op dit artikel