nieuws

NMa legt boetes op aan betoncentrales

bouwbreed Premium

den haag – De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft 6 miljoen euro aan boetes opgelegd aan tien betonmortelcentrales. Van de centrales in Zuid-Holland en Utrecht is bewezen dat zij jaarlijks prijsverhogingen afstemden. NCD, het bedrijf waar R. Platschorre, de echtgenoot van minister Peijs commissaris is, kreeg ruim een half miljoen euro boete.

De kartelpolitie heeft tien betonmortelcentrales beboet. Van deze centrales is vast komen te staan dat zij onderling informatie uitwisselden over voorgenomen prijsverhogingen in de periode 1998-2002. Tijdens bijeenkomsten en per brief brachten ze elkaar op de hoogte van de voorgenomen prijswijzigingen voor het jaar erop.

In totaal zijn in Nederland bijna tweehonderd centrales actief die jaarlijks 8 miljoen kuub produceren, blijkt uit de gegevens van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten. De structuren van de bedrijven zijn veelal onderling verweven en het merendeel is in handen van Cementbouw, Mebin, NCD en Van Nieuwpoort.

Met 973.180 euro kreeg de Utrechtse fabriek Befu de hoogste boete opgelegd. De bedragen liggen een stuk lager dan de miljoenenboetes die tot nog toe in de gww-sector zijn uitgedeeld. De gww-sector kreeg ruim 100 miljoen euro opgelegd.

De NMa benadrukt dat dit kartelonderzoek al stamt uit de periode van vóór de �vrijwillige� meldingen. Het onderzoek is gestart op basis van een tip van een aannemer dat de centrales structureel prijsafspraken zouden maken. Naar aanleiding daarvan zijn diverse invallen gedaan en is bewijs verzameld. Het onderzoek is tijdelijk opgeschort na de oproep van minister Brinkhorst (economische zaken) om belastend materiaal in te leveren.

Dit heeft voor de betonsector geen nieuwe inzichten opgeleverd. Op de boetes is dan ook geen enkele korting van toepassing en ook van een versnelde procedure is geen sprake. Wel is ook bij de betonindustrie de hoogte van de de boete gebaseerd op de omzet van 2001.

Naast Befu kregen Mebin (Amsterdam) en ENCI (Den Bosch) een gezamenlijk boete van 1854.000 euro. De Lek uit Groot-Ammers kreeg 815.840 euro boete, Gorkum te Gorinchem 512.359, Hanson (Amsterdam) 150.780, Pioneer (Amsterdam) 227.460, Goudse Beton (Gouda) 512.359, Van der Velden (Rotterdam) en Van Nieuwpoort (Gouda) gezamenlijk 82.085, Betoncentrale Papendrecht (Papendrecht) 445.014 euro, Transportbeton Diemen (Amsterdam) en NCD (Nieuwegein) kregen gezamenlijk 781.750. NCD (Nieuwegein) kreeg daarnaast 227.460 euro boete.

Bij deze laatste onderneming is R. Platschorre nog altijd commissaris. De echtgenoot van minister Peijs (verkeer) werd beschuldigd van betrokkenheid bij de bouwfraude. Hij is al zijn leven lang werkzaam in de bouw. In de jaren tachtig was hij bestuursvoorzitter bij ENCI en vanaf 1994 zwaaide hij de scepter bij TBI. Platschorre heeft altijd ontkend iets te hebben geweten van de prijsafspraken in de bouw, maar erkende als topman van TBI wel te weinig maatregelen te hebben genomen om de oude praktijken uit te roeien.

Reageer op dit artikel