nieuws

Nijmegen broedt op Quartier Romain aan Waal

bouwbreed

nijmegen – Het is nu nog een rommelig industriegebiedje, maar in 2009 begint ten westen van het huidige stadscentrum van Nijmegen de bouw van een nieuwe wijk. De eerste aanzet van het Waalfront is gepresenteerd door architect Liesbeth van der Pol. De ideeën werden enthousiast ontvangen.

Het stuk Waalstad ten westen van de spoordijk is het oudste stedelijk gebied van Nederland. Tweeduizend jaar geleden bouwden de Romeinen hier hun meest noordelijke nederzetting. Later stond op dezelfde plek aan de druk bevaren Waal fort Krayenhof. En nog weer later, na de Tweede Wereldoorlog, werd hier het puin van het bombardement uit 1944 gedumpt om er een industrieterrein op te bouwen. Hele generaties Nijmegenaren weten dat Honig hier zijn pastasauzen maakt.

Maar inmiddels is de industrie bijna geheel omsloten door woongebieden. Niet prettig voor de bewoners, maar ook niet voor de gevestigde bedrijven. Vandaar dat de gemeente sinds 2002 nadenkt over een andere bestemming van het gebied.

Landschapsarchitect Lodewijk Baljon en architect Liesbeth van der Pol werden later door investeerder Rabo Vastgoed en de gemeente geselecteerd om de ideeën van de gemeenteraad om te zetten in een masterplan. Belangrijkste opgave daarbij is ontlasting van de verkeersdruk, de bouw van ten minste 2000 woningen en ondergrondse parkeerruimte voor minstens 1000 auto�s.

Voortvarend

De architecten zijn daar voortvarend mee aan de slag gegaan. Samen met bewoners, bedrijven en zomaar geïnteresseerden hebben ze het gebied grondig onderzocht en beoordeeld. Met de voorstellen en vragen uit de zogenoemde �meedenktanks� ontstond het basisplan zoals dat dinsdag werd gepresenteerd.

Van der Pol legde uit dat veel inspiratie is geput uit de cultuurhistorische waarde van het gebied. “Die is immers uniek. Nergens in Nederland vindt je een plek met Romeinse, middeleeuwse en industriële invloeden. Daar moet je dus iets mee.” Ook mag het ernaast gelegen Waterkwartier niet geïsoleerd raken door de ontwikkeling. De populaire volkswijk moet juist worden verbonden met het nieuwe stuk stad. Verder dient het nieuwe Park West door te lopen naar de rivieroevers, moet de binnenvaarthaven behouden blijven en het Waalfront makkelijk toegankelijk worden vanuit de oude binnenstad.

Smalle straatjes

In het plan van Van der Pol en Baljon is het oude Romeinse stratenpatroon uitgangspunt geworden. Het Quartier Romain krijgt smalle, binnenstedelijke, straatjes met laagbouw. Patio�s en klassieke verhoudingen moeten de tijden van Julius Caesar doen herleven. Al blijft er ook ruimte voor modernere geschiedenis: industriële loodsen met waarde kunnen worden omgebouwd tot appartementen.

In het Park West dat vanuit het zuiden de nieuwe wijk binnenkomt, is straks plek voor forse hoogbouw en urban-villa�s. Ook zullen hier restanten van het fort Krayenhof worden opgegraven en bewaard. Van der Pol: “De oude grachtenstructuur past prima in een parkachtige omgeving.”

De Nijmegenaren, die massaal op de presentatie waren afgekomen, waren stuk voor stuk enthousiast. Ze kregen van de architect de opdracht mee na te denken over een icoon of baken in het nieuwe stadsdeel. Liefst iets dat Nijmegen nu nog ontbeert. Geen van de aanwezigen kon direct iets bedenken. Al werd de suggestie van een stadsstrand met applaus ondersteund.

In maart moet het masterplan klaar zijn. Volgend jaar zal het bestemmingsplan in de gemeenteraad worden behandeld, zodat uiterlijk in 2009 kan worden begonnen met de sloop en bouw.

Reageer op dit artikel